Välkommet besked om insats för att stärka kompetens kring upphandlingar

Regeringen meddelar idag att Kammarkollegiet ges i uppdrag att stärka kompetensen i kommuner och landsting kring upphandlingar av vård och omsorg. Vårdföretagarna, som uppmärksammade att upphandlingarna inte säkrar kvaliteten i omsorgen i en nyligen lanserad rapport, välkomnar initiativet.

Regeringen meddelar idag att Kammarkollegiet ges i uppdrag att stärka kompetensen i kommuner och landsting kring upphandlingar av vård och omsorg. Vårdföretagarna, som uppmärksammade att upphandlingarna inte säkrar kvaliteten i omsorgen i en nyligen lanserad rapport, välkomnar initiativet.

-  Regeringens initiativ är både välkommet och nödvändigt. Kommunerna missar idag flera av de möjligheter som finns att säkra och stärka kvaliteten i äldreboenden via upphandlingar. Framför allt måste kommunerna bli bättre på att mäta den kvalitet som blir resultatet av utförarens insatser, till exempel vårdresultat och hur äldre trivs. Det följs mycket sällan upp på ett bra sätt idag, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna. 

Vårdföretagarna uppmärksammade nyligen att bristande upphandlingar inte säkrar kvaliteten i rapporten ”Stora möjligheter att stärka kvaliteten i äldreomsorgen genom bättre upphandlingar”.

-  En genomgång av kommunernas upphandlingar av äldreboenden visar att kommunerna gärna ställer krav på att vissa strukturer och processer ska finnas, som en viss bemanning eller att företaget arbetar efter vissa rutiner. Men alltför detaljerade krav av den typen hindrar innovationer och andra möjligheter att förbättra omsorgen. Om kommunerna istället fokuserar på utfallet går det att skapa incitament till en ännu högre kvalitet.

Läs rapporten ”Stora möjligheter att stärka kvaliteten i äldreomsorgen genom bättre upphandlingar” på www.vardforetagarna.se

För frågor, kontakta:

Håkan Tenelius, Vårdföretagarna
näringspolitisk chef
tel: +46 (0)8 762 69 24
hakan.tenelius@almega.se
www.vardforetagarna.se 
Vårdföretagarbloggen