Vårdföretagarna kräver bättre kvalitetsmätning i HVB

Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att mäta kvaliteten på privata och kommunala HVB-hem för ensamkommande. Förslaget framförs på SvD Brännpunkt idag, där Vårdföretagarna belyser de privata aktörernas roll i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.

Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att mäta kvaliteten på privata och kommunala HVB-hem för ensamkommande. Förslaget framförs på SvD Brännpunkt idag, där Vårdföretagarna belyser de privata aktörernas roll i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.

- Det görs för lite för att säkra kvaliteten på HVB-hemmen idag. Det gäller både tillståndsgivningen, där kommunal verksamhet och kommunala entreprenader inte prövas, och det gäller uppföljningen av alla utförares kvalitet. Socialstyrelsen bör ta fram kvalitetsnycklar som gör att verksamheten går att följa upp, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Idag måste privata HVB-hem ha tillstånd från IVO, vilket inte gäller för de kommunala.

- Det är orimligt att de kommunala verksamheterna inte ska ha samma kvalitetsprövning som de privata. För de ensamkommande barnen och ungdomarna är det förstås viktigt att alla HVB-hem håller hög kvalitet, säger Håkan Tenelius.

Läs artikeln här.

Kontakt
Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Tel: +46 72 742 6924
hakan.tenelius@almega.se

Erik Åslin
Presschef Vårdföretagarna
Tel: +46 72 702 6644
erik.aslin@almega.se