Socialstyrelsens undersökning – privata äldreboenden i Norrköping håller lika eller högre kvalitet än kommunala

Vid en sammanvägning av indikatorerna i Socialstyrelsens undersökning av kvaliteten i äldreboenden i Norrköping är tre av sex i toppen privata.

Vid en sammanvägning av indikatorerna i Socialstyrelsens undersökning av kvaliteten i äldreboenden i Norrköping är tre av sex i toppen privata.

– Regeringen sitter just nu och förbereder ett förslag om vinsttak för privat driven äldreomsorg som bygger på missuppfattningen att vinstdrivande verksamheter håller sämre kvalitet. Socialstyrelsens undersökning bekräftar återigen att privata äldreboenden håller minst lika eller högre kvalitet än sina kommunala konkurrenter, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Socialstyrelsens undersökning visar att de privata alternativen hävdar sig bättre än de kommunala på 18 av 27 kvalitetsparametrar sett till hela landet. 92 procent av landets äldreboenden har svarat på Socialstyrelsens frågor om kvalitet i Enhetsundersökningen om äldreomsorg.

- Som exempel har privata utförare i mycket högre utsträckning aktuella rutiner för vårdplanering på plats, exempelvis rutiner för läkemedelsgenomgångar, jämfört med kommunala boenden. Vi ska inte motarbeta dem som lyckas bra, utan istället lära av varandra, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna har med hjälp av analysföretaget Sirona analyserat Socialstyrelsens enhetsundersökning av äldreboenden utifrån regiform. Undersökningen omfattar totalt 2128 enheter. I Norrköping ingår 33 äldreboenden i undersökningen.

5 av 27 parametrar är nya i 2017 års undersökning.
2 av 27 parametrar har inte något resultat pga. bortfall i privat eller offentlig verksamhet.

Länk till Socialstyrelsens enhetsundersökning: http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/aldreomsorg/enhetsundersokningenomaldreomsorg

För mer information:
Håkan Tenelius, 072-762 69 24
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna