Svenskarna vill ha vinst i vården

Framför allt från vänsterhåll ifrågasätts vårdföretagens möjlighet att driva verksamheten med vinst. Men de flesta svenskar tycker att företag inom vård och omsorg ska få gå med vinst, om de erbjuder lika bra eller bättre kvalitet än den offentligt drivna vården. Det visar en undersökning som Vårdföretagarna låtit Novus Opinion göra.

I undersökningen, som genomfördes under perioden 23-28 juni, håller 53 procent av svenskarna med om påståendet ”Om företag erbjuder lika bra eller bättre vård för samma pengar som den offentligt drivna vården får de gärna gå med vinst”. 23 procent håller inte med, medan övriga är tveksamma eller inte vill svara.

Inom alla grupper – yngre, medelålders och äldre, kvinnor och män, låg- och högutbildade, hushåll med högre och lägre inkomst, boende i städer eller glesbygd – säger klart fler ja än nej till vinst under förutsättning att kvalitetskraven uppfylls. Mest positiva är de äldre, från 60 år och uppåt. För oss inom Vårdföretagarna är det glädjande att de flesta inser och håller med om att möjligheten att göra vinst är nödvändig för att en verksamhet ska kunna utvecklas.

Socialdemokraternas väljare är, liksom sitt parti, kluvna: Färre än hälften, eller 45 procent, är negativa, 30 procent säger att vinst ska kunna tas ut medan resten är tveksamma eller inte vill svara. Det enda parti med en majoritet som säger nej är Vänsterpartiet. Men bland dem säger 24 procent att de gärna ser att vård- och omsorgsföretag som levererar god kvalitet får gå med vinst.

Inom alla typer av verksamhet är överskott en förutsättning för att kunna investera, utbilda och nyanställa. Det krävs helt enkelt att man får något över för att ha möjlighet att satsa på förbättringar. Givetvis kan även kommun- eller landstingsdriven verksamhet effektiviseras, men om det inte finns någon drivkraft att göra det, sker det sällan. Därför är de privata vårdföretagens rätt att sträva efter vinst viktig.

Vinsten är också ett bevis för att man har lyckats. Det är välskötta företag som går med vinst, där man skapar effektiva arbetsmetoder, undviker onödiga kostnader och lockar till sig och behåller kompetent personal.  Möjligheten att göra vinst – i vårdföretag precis som inom andra områden – är därmed inte bara en bieffekt som till nöds kan accepteras, utan i stället något önskvärt som visar att rätt saker utförs på rätt sätt, alltså att man levererar kvalitet.

 

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

 

Artikeln tidigare publicerad i Sundsvalls tidning och på helagotland.se.