Vårdföretagarna seminarium

Panelsamtal 25 mars: Hur mår svensk äldreomsorg?

Svensk äldreomsorg berör, engagerar och diskuteras flitigt. I takt med en växande andel äldre förväntas äldreomsorgen utmanas på flera sätt, men hur beredda är vi? Hur ser det egentligen ut med samhällets och medarbetarnas kunskaper om åldrandet? Är demens en ny folksjukdom? Hur är det att vara anhörig i äldreomsorgen och vad är vi beredda att acceptera som anhöriga? Hur står sig kvaliteten i svensk äldreomsorg och vilka förutsättningar ges till äldreomsorgen i kommunerna idag?

Detta och fler frågor om äldreomsorgen kommer den inbjudna panelen att diskutera under ett samtal.

Paneldeltagare:

Pernilla Andersson Dregen, anhörig och grundare till Pernilla Andersson Dregen Stiftelsen (en röst för de som inte kan tala för sig själva)
Greger Bengtsson, Samordnare, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
Gunilla Hult Backlund, GD, Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Gunilla Nordberg, Biträdande chef, Svenskt demenscentrum

Foto: Jennifer Niemi, SKL, IVO och Svenskt Demenscentrum

Moderator: Sabina Joyau, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Panelsamtalet är det första samtalet av flera i en serie om äldreomsorg som Vårdföretagarna tar initiativ till. Förhoppningen är att serien blir startskottet på en bred nationell diskussion om framtidens äldreomsorg.

Tid och plats:
Måndag 25 mars kl. 10.00 – 11.00. Fika serveras från 9.30. Vårdföretagarna, Sturegatan 11, Stockholm.

 

Anmälan

Tid

  

Plats

Vårdföretagarna
Sturegatan 11