Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet i praktiken – SAM+OSA

Som arbetsgivare är du ansvarig för arbetsmiljön och du måste känna till vad lagstiftare och myndighet förväntar sig av dig. På denna grundläggande arbetsmiljöutbildning går vi igenom arbetsmiljölagstiftningen, ansvar och roller, anmälan och utredning samt steg för steg innehållet i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kursen är uppdelad i 3 delar och du anmäler dig till alla 3 delar för att genomgå hela kursen och få kunskap motsvarande vår heldagskurs i ämnet.

Del 1 – Grundläggande arbetsmiljö (11 maj)
Vi går igenom arbetsmiljölagstiftningen och vilka riser vi har i verksamheten, ansvar och skyldighet som arbetsgivare, chef och medarbetare, skyddsombudets roll, inhyrd/uthyrd, anmälan och utredning om tillbud och olyckor.

Del 2 – Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) (15 maj)
Genomgång av vad som ingår i SAM. Vad ska du tänka på gällande undersöka, riskbedöma, åtgärda och fökja upp? Riskbedömning inför planerad förändring, rutiner för SAM, fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Del 3 – Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) (19 maj)
Vad är ohälsosam arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstid som kan påverka hälsan? Vad ska undersökas och hur? Vi resonerar kring hur det förebyggande arbetet kan se ut.

Målgrupp:
Vi vänder oss i första hand till dig som är ny som chef och har personalansvar

Du som deltagare har möjlighet att ställa frågor via chatt under kursen.

Information om hur du ansluter dig till kursen får du i bokningsbekräftelsen.

 

Pris

2985 exkl moms för medlemmar / 4900 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen