Webbinarium

Äldreomsorgen – den svaga länken i Sveriges coronastrategi?

Välkommen till frukostwebbinarium med rapportsläpp

En stor andel av de som avled av covid-19 under våren fanns inom äldreomsorgen. I samhällsdebatten har därför äldreomsorgen pekats ut som den svaga länken i Sveriges coronastrategi. Men stämmer den bilden?

I en ny rapport kan Vårdföretagarna visa att det finns strukturella förklaringar till att äldreomsorgen är särskilt utsatt för covid-19, men också att många av myndigheternas insatser kom sent. Med hjälp av unika berättelser från äldreomsorgsverksamheter och en analys av myndighetsbeslut redogörs för hela händelseförloppet och äldreomsorgens förutsättningar under pandemins inledande skede.

Syftet med vår beskrivning är inte att peka ut enskilda myndigheter eller andra aktörer. Vi har den största respekt för att många tvingats göra svåra avvägningar under stor tidspress. Vår avsikt är istället att samma förståelse ska visas äldreomsorgen. Vi vill också bidra med förslag på hur äldreomsorgen kan stå bättre rustad under fortsättningen av coronapandemin och inför nya potentiella kriser.

Utöver en presentation av rapportens slutsatser berättar företrädare för två av Vårdföretagarnas medlemsföretag om sina erfarenheter av arbetet med covid-19 på deras äldreboenden. Rapporten kommenteras av Socialstyrelsens generaldirektör, Olivia Wigzell och socialutskottets ordförande, Acko Ankarberg Johansson.

Medverkande: Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen, Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande socialutskottet, Elisabet Keussen, VD Kavat Vård, Sakarias Mårdh, VD A&O Ansvar och Omsorg och Vårdföretagarnas Anna Bergendal, näringspolitisk expert äldreomsorg.

Tid: 8.00-8:55, onsdag 2 december

Länk till livesändning hittar du här

Tid