Hoppa till innehåll

Under ett seminarium i Stockholm idag, med medverkan av bland andra äldreminister Anna Tenje, presenterade Vårdföretagarna en rapport om äldres verkliga valfrihet. För första gången presenteras opinionsundersökningen Äldrebussen, som genomförts av Verian med en svarande målgrupp från 85 år till 109 år. Den visar bland annat att över 90 procent vill kunna välja hemtjänst och äldreboende. Samtidigt saknar drygt en miljon av de äldre möjlighet att välja hemtjänst. Siffrorna är ännu dystrare vad gäller möjligheten att välja äldreboende.

Önskan att själv bestämma vem som utför ens äldreomsorgsinsatser är mycket stark bland svenskar generellt. Bland befolkningen 85 år och äldre anser så många som 9 av 10 att man ska få välja vilken hemtjänstutförare man har och på vilket äldreboende man ska bo. I samma grupp anser hela 9 av 10 att man också ska kunna välja mellan privat och offentligt drivna äldreboenden.

I fler än 200 svenska kommuner saknas i praktiken möjlighet att välja ett privat hemtjänstalternativ. Detta trots att det finns LOV-system i över 150 kommuner. I drygt 70 kommuner där det finns LOV-system saknas i det närmaste helt privata utförare. Den huvudsakliga orsaken till detta är undermåliga ekonomiska förutsättningar. Sammantaget betyder det att över en miljon äldre i praktiken saknar valfrihet inom hemtjänsten.

Möjligheten att välja mellan privat och offentligt drivna äldreboenden är ännu sämre. Trots att det finns privata utförare i runt 100 kommuner finns det endast verklig valfrihet i 23 av dessa. Det betyder att närmare 1,7 miljoner av befolkningen 65 år och äldre, motsvarande drygt 80 procent av befolkningen i den åldersgruppen, saknar möjligheten att välja var de vill bo på ålderns höst.

– Det är säkert många som tror att vi har valfrihet i Sverige, att äldre har rätt att välja sin äldreomsorg. Så är det inte. Den rapport som vi på Vårdföretagarna idag presenterar på ett seminarium i närvaro av äldreminister Anna Tenje visar att så inte är fallet. Trots att över 90 procent av de tillfrågade i vår undersökning i åldersgruppen från 85 år och uppåt vill kunna välja såväl hemtjänst som äldreboende visar vår rapport att över en miljon äldre inte har någon valfrihet. Det är nu hög tid för politiken att genomföra reformer som ger äldre en verklig valfrihet, säger Antje Dedering, förbundsdirektör. 

– De äldre vill kunna välja mellan privata drivna och offentligt drivna äldreboenden.  För att det ska vara möjligt krävs förutom privat drivna äldreboenden ett valfrihetssystem. Det är endast i knappt 30 av Sveriges 290 kommuner som dessa villkor är uppfyllda. Konsekvensen är att 1,7 miljoner äldre (65+ år) bor i kommuner där möjligheten att välja ett privat drivet äldreboende saknas, säger Björn Arnek, branschekonom.  

 

Ta del av seminariet här