Hoppa till innehåll

Hela 75 procent i åldersgruppen 50 till 84 år tycker att det är självklart att alla ska få välja mellan privat och offentlig äldreomsorg – bara 14 procent tycker att det är dåligt.

Ur Novusundersökningen: Hela 75 procent i åldersgruppen 50 till 84 tycker att det är självklart att man ska få välja äldreomsorg mellan privat och offentlig äldreomsorg. I svaren anges följande skäl. 

1.Rättvisa och lika möjligheter: En annan kategori fokuserade på rättvisa och att alla ska ha lika möjligheter, oavsett ekonomisk ställning eller annan bakgrund. Tanken är att om några få har möjlighet att välja, borde alla ha samma möjlighet för att undvika elitism och skapandet av klasskillnader.

2.Kvalitet och konkurrens: Många svarade att valfrihet och konkurrens leder till högre kvalitet inom äldreomsorgen. När det finns både kommunala och privata alternativ kan kvaliteten stärkas genom konkurrens. Många tror att fler valmöjligheter kan leda till bättre service och högre standarder.

3.Närhet och personlig anpassning: En del av svaren betonade vikten av att kunna välja ett boende utifrån personliga preferenser, som närhet till familj och vänner eller ett särskilt område. Människors relationer och personliga anpassning spelar en stor roll i deras livskvalitet, särskilt när de blir äldre.

4.Kritik mot privatisering eller monopol: Vissa svar uttryckte en viss skepsis mot antingen privat eller kommunal äldreomsorg. Vissa var emot privatisering på grund av potentiella kvalitetsbrister eller vinstintressen, medan andra kritiserade monopol och bristen på valmöjligheter inom kommunal äldreomsorg.

5.Valfrihet och självbestämmande: Många svar framhävde vikten av valfrihet och individens rätt att bestämma över sin egen situation, speciellt när det gäller boende och vård i äldreomsorgen. Detta innefattar tankar som att alla ska ha rätt att påverka sin egen vård, att det är viktigt att kunna välja själv och att varje individ bör kunna påverka sin boendesituation.

– Det här visar att det finns en stark vilja att fortsätta kunna välja hur man ska leva hela livet. Äldres önskemål blir inte mindre varierade med åren – tvärtom. Och hur du bor och villken omsorg du får är såklart helt avgörande. Det visar också att de fristående utförarna bidrar med ett stort mervärde för Göteborgs äldre genom att erbjuda moderna och attraktiva boenden med olika livsstilsinriktningar, säger Anna Bergendal, expert äldreomsorg. 

Om undersökningen: 1066 är tillfrågade. Svarsfrekvensen är 63%. Det finns inget som tyder på att bortfallet skulle snedvrida resultatet, utan undersökningen är åsiktsmässigt representativ för den grupp som skulle undersökas och de slutsatser som presenteras i undersökningen gäller hela populationen som ska undersökas dvs allmänheten i Stor-Göteborg 18-84år. 

En Novusundersökning är en garant för att undersökningen är relevant och rättvisande för hela gruppen som skall undersökas.

Undersökningen är genomförd via webbintervjuer. Individurvalet har dragits ur Novus Sverigepanel som är en slumpmässigt förrekryterad allmänhetspanel. 

Dokument