Hoppa till innehåll

En bärande tanke med valfriheten är också att den ska leda till kvalitetskonkurrens då enbart de aktörer som uppfyller de äldres krav på kvalitet och inriktning får uppdrag. Det omöjliggörs om en stor andel av de fristående aktörerna utestängs, skriver Anna Bergendal, näringspolitisk expert för äldreomsorg, Vårdföretagarna.

När äldre väljer vilken hemtjänstutförare som ska få kliva över tröskeln till deras hem eller vilket äldreboende de ska bo på är kvalitet, inriktning och närhet till anhöriga några viktiga faktorer. Det är inte om verksamheten drivs offentligt, ideellt eller privat. Det handlar i slutändan om vilken livskvalitet som verksamheten kan ge den äldre. Det borde vara vägledande även för politiken.  Men med lagstiftningen om reserverade kontrakt ges kommuner idag möjlighet att stänga ute vissa fristående aktörer inom vård och omsorg. I Stockholm har det nyligen gjorts försök med att reservera upphandlingen av ett äldreboende för idéburna aktörer – utan framgång.

Vårdföretagarna befarar att fler kommuner kommer att göra samma misstag och vill varna för konsekvenserna. Vi uppmanar också regeringen att ändra lagen så att reserverade kontrakt inte längre ska vara möjliga.

Det finns bättre sätt

Tanken med förslaget om reserverade kontrakt är att öka möjligheten för idéburna organisationer att bidra med sin kompetens, erfarenhet och sina resurser i syfte att utveckla offentligt finansierade välfärdstjänster. Vårdföretagarna menar dock att det finns bättre sätt att göra det på.

Vår uppmaning till regeringen är därför att avskaffa möjligheten till reserverade kontrakt för idéburen välfärd.

Fristående aktörer bidrar på olika sätt till mångfald och utveckling av äldreomsorgen. Här finns en uppbyggd kompetens om hur man bygger och driver äldreboenden som är ändamålsenliga och attraktiva för äldre. Fristående aktörer har utvecklat verksamheter med inriktning mot livsstil, kultur, språk och religion för att bättre spegla äldres intressen och behov. De bidrar också till att äldreomsorgen kan bedrivas på ett mer kostnadseffektivt sätt med en bibehållen kvalitet. Genom att begränsa antalet leverantörer i en upphandling är risken därför överhängande att kommunens medborgare går miste om alternativ som kan erbjuda en hög kvalitet till ett lägre pris. Det kan inte en ansvarsfull politik bygga på.

Syftet med valfriheten omitetgörs

Utnyttjas lagstiftningen om reserverade kontrakt i valfrihetssystem omintetgörs hela syftet med valfriheten; nämligen medborgarens egenmakt. I stället för att ge den enskilde rätt att välja utförare av hemtjänst eller på vilket äldreboende den ska bo, gör kommunens politiker ett första urval. En bärande tanke med valfriheten är också att den ska leda till kvalitetskonkurrens då enbart de aktörer som uppfyller de äldres krav på kvalitet och inriktning får uppdrag. Det omöjliggörs om en stor andel av de fristående aktörerna utestängs.

Vårdföretagarna instämmer i problembilden att idéburna aktörer kan ha svårare att hävda sig i upphandlingar, men det gäller alla mindre aktörer – såväl idéburna som kommersiella. Att delta i offentliga upphandlingar kräver idag en mycket god upphandlingskompetens, som kan vara svårt för små aktörer att upprätthålla. Vi menar att en ökad mångfald kan uppnås genom riktade informationsinsatser och upphandlingsstöd till små aktörer, oavsett driftsform.

Likvärdiga villkor behövs

Svensk äldreomsorg står inför stora utmaningar. Behoven av äldreomsorg kommer att öka under kommande år. Samtidig befinner sig många kommuner i en tuff ekonomiskt situation. I detta läge behöver politiken värna skattebetalarnas pengar, kvaliteten i omsorgen och de äldres egenmakt. Vår uppmaning till regeringen är därför att avskaffa möjligheten till reserverade kontrakt för idéburen välfärd. Och i väntan på ett sådant förslag bör också kommunpolitikerna sätta medborgarnas bästa framför tanken om att vissa idéburna aktörer ska ges en förtur att utföra äldreomsorg. Detta utan att de fått mäta sitt erbjudande med andra fristående aktörer.

För Vårdföretagarna är det en självklarhet att alla goda krafter behövs för att klara de omsorgsutmaningar Sverige står inför. Men för att frigöra potentialen i mångfalden behöver villkoren för att verka vara likvärdiga. Endast så kan vi uppnå en äldreomsorg i världsklass.

Anna Bergendal, expert äldreomsorg