Hoppa till innehåll

Omsorgsprisindex (OPI) är gemensamt framtaget av SKR, Vårdföretagarna och Sobona. Det är framtaget för att användas för att varje år räkna upp ersättningar till privata utförare inom vård och omsorg. OPI är i huvudsak baserat på aktuellt löneavtal mellan SKR och Kommunal samt utvecklingen av konsumentprisindex.

Definitivt OPI uppgår till 4,6 procent

Inför år då det saknas ett löneavtal för kommande år mellan SKR och Kommunal publiceras ett preliminär OPI. Inför 2023 uppgick det preliminära OPI till 3,5 procent. I och med att ett nytt löneavtal nu slutits mellan SKR och Kommunal så har ett definitivt OPI för 2023 tagit fram och publicerats av SKR. Det definitiva OPI uppgår till 4,6 procent för 2023.