Hoppa till innehåll

I många kommuner är projekt på gång, men byggprocessen är långsam. Förseningar är vanliga och boenden hinner inte färdigställas i den takt som behoven uppstår.

Inte heller på sikt räknar kommunerna med att behoven ska tillgodoses. Bara hälften av kommunerna uppskattar att de kommer att ha tillräckligt med äldreboenden inom fem år. En fjärdedel tror att brist kommer att råda och lika många uppger att läget är för svårbedömt för att göra en prognos. Samtidigt talar demografin för att bostadsbristen kommer att tillta.

Privata aktörer kan vara en lösning på välfärdens utmaningar

Framsynta politiker har ett intresse av att kroka arm med privata aktörer som kan bidra till att bygga bort bristen på äldreboenden. De finns mycket att vinna på en samverkan. Istället för skattebetalarna står privata aktörer för den ekonomiska risken. Kommunen kan prioritera andra investeringar och slipper också det omfattande arbete som en byggprocess innebär. Den får också del av de privata aktörernas kunskap när det gäller både kvalitet och kostnadseffektivitet. Kort och gott – det är ett tydligt exempel på hur privata aktörer kan vara en del av lösningen på välfärdens utmaningar.