Hoppa till innehåll

Vårdmomsen försvårar kompetensförsörjningen i vården och omsorgen och hindrar samverkan, när privata vårdgivare löser vårduppdrag. Det drabbar både stora och små vård- och omsorgsgivare runt om i hela landet, men i synnerhet de på landsorten och i glesbygden där bristen på vårdpersonal är stor.

Vårdmomsutredningens betänkande som presenteras idag där företagen ska momskompenseras löser inga problem. Det behövs istället lagändringar. Momskompensationssystemet mellan staten och regionerna/kommunerna är redan idag krångligt och godtyckligt i förhållande till privata vårdgivare. Erfarenheten av hur regionerna och kommunerna idag hanterar momskompensationen är att det skiljer sig mycket över landet. En del av dem ger hela schablonbeloppet till de privata vårdgivarna, andra behåller stora delar av ersättningen.

-Vårdmomsen slår direkt mot möjligheterna att rekrytera medarbetare, det är särskilt allvarligt nu i pandemin. Behovet av vårdpersonal på grund av uppskjutna vårdinsatser och vaccinationer är större än någonsin, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert Vårdföretagarna.

För mer information:
Anders Manell, presschef
070-314 57 29