Hoppa till innehåll

Låt inte momsregler försvåra vaccineringen

Vårdföretagarna har idag skrivit till regeringen om regler för hyresmoms som hindrar en del privata vårdgivare att snabbt hitta lokaler för vaccineringen. Detta behöver lösas skyndsamt eftersom det ligger i allas vårt intresse att vaccineringen kan löpa på så snabbt och friktionsfritt som möjligt.

Landets vårdcentraler kommer att ta en stor del av ansvaret för den förestående massvaccineringen mot covid-19. 43 procent av vårdcentralerna bedrivs i privat regi och står därmed för en ansenlig del av vaccinationskapaciteten. En del av dem ingår i regionsamarbeten med gemensamma lokaler för vaccinering. I andra regioner ska respektive vårdcentral ta ansvar för sin del av befolkningen. En del har verksamhetslokaler på vårdcentralen som fungerar ändamålsenligt för en bred och snabb vaccinering av befolkningen. Andra har inte möjligheten att på ett patientsäkert sätt släppa in och ut och upplåta samtidig plats till stora mängder människor på sin vårdcentral, vid sidan av alla andra patientbesök.

De behöver därför snabbt hitta separata lokaler för den period som vaccineringen kommer att pågå. Det handlar om att på ett patientsäkert sätt kunna slussa dem som ska vaccineras in och ut, tillräckliga ytor som möjliggör säkra avstånd för dem som väntar, tillräckliga ytor för vaccineringen och patientsäkra ytor för dem som har vaccinerats, eftersom samtliga personer som har vaccinerats ska stå under observation under 15 minuter efter vaccineringen.

Medlemsföretag hos Vårdföretagarna vittnar om att de inte får hyra adekvata lokaler under en kortare period för vaccineringen, trots att lokalerna är lediga, eftersom deras verksamhet inte är momspliktig. Detta drabbar en del privata vårdcentraler och andra privata vårdgivare som har uppdrag att vaccinera och behöver tillfälliga lokaler för ändamålet. Som exempel kan nämnas att vårdcentraler som drivs av medlemsföretag i Västra Götaland har varit i kontakt med privata hyresvärdar, men de har nekats uthyrning.

Det är djupt problematiskt att reglerna kring hyresmoms får till konsekvens att flera av Vårdföretagarnas medlemsföretag får besked från fastighetsägare att de, trots att lokalerna står tomma, inte kan hyra ut till vårdföretag. Momsreglerna riskerar att få till konsekvens att en del privat drivna vårdcentraler och andra privata vårdgivare hindras i sitt viktiga arbete med vaccineringen och inte kan vaccinera i den snabba takt som vore önskvärt ur ett samhällsperspektiv.

Det bör ligga i allas vårt intresse att vaccineringen kan löpa på så snabbt och friktionsfritt som möjligt. Vårdföretagarna uppmanar därför regeringen att skyndsamt vidta de åtgärder som behövs för att undanröja de negativa konsekvenser som nu uppkommer för vårdföretag som gör sitt yttersta för att påbörja det viktiga arbetet med vaccinationerna mot covid-19.