Hoppa till innehåll
Foto: David Bicho, Sophiahemmet

Vård­företagarna på Aftonbladet Debatt: Coronakrisen visar på styrkan i privat vård

Coronakrisen visar på styrkan i privat vård

Stämmer verkligen den bild som Jonas F Ludvigsson målar upp av den privat drivna sjukvården under pandemin? Han ger sken av att ”vissa kan stå vid sidlinjen medan den offentliga vårdpersonalen arbetar till bristningsgränsen för att undvika en kollaps av intensivvården”.

Ludvigsson må ogilla att regioner bygger långsiktiga samarbeten med privata vårdgivare inom ramen för vårdval, men rätt ska ändå vara rätt.

Den privat drivna sjukvården i Stockholmssjukvården har ställt upp och om för att avlasta medarbetarna på akutsjukhusen. Vårdinsatser som inte kunnat vänta, men som kan göras utanför akutsjukhusen, har flyttats över till privata vårdgivare, som i vanliga fall ofta verkar i vårdval.

Det har frigjort resurser för covidvården och många patienter har på så sätt kunnat få akut och nödvändig vård. Låt oss ge några exempel.

Sophiahemmet och GHP Kirurgkliniken har tillsammans avlastat Karolinska med vårdplatser för nyopererade cancerpatienter. Capio Artro Clinic tog över frakturkirurgi och kunde på så sätt avlasta Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Ersta sjukhus ställde om verksamhet till utökad cancerkirurgi och subakut kirurgi. GHP Arytmicentrum tog hand om patienter med förmaksflimmer för att avlasta Södersjukhuset.

GHP Gastro Center har i samarbete med Danderyds sjukhus genomfört koloskopier vid misstänkt koloncancer, som inte kunnat utföras på sjukhuset.

Vårdgivare inom geriatriken, som Aleris, Capio och Stockholms sjukhem, har förstärkt och tagit hand om äldre patienter med covid-19. Ryggkirurgiskt centrum öppnade en akut covidavdelning. Akutsjukhusen har också fått hjälp att bemanna sina verksamheter genom att privata vårdgivare har lånat ut medarbetare dit.

Så är det något den här allvarliga sjukvårdskrisen har visat så är det inte brister i vårdvalen, utan styrkan i partnerskapet mellan privat och offentligt driven vård. Vi hoppas att det kan leda till ökat samarbete också framåt.

Sabina Joyau, näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Karin Liljeblad, näringspolitisk expert Vårdföretagarna