Hoppa till innehåll

Privata vårdgivare ställer om och avlastar akutsjukhusen

Medarbetarna i akutsjukvården har, på grund av den stora smittspridningen, ett extremt ansträngt läge med många mycket svårt sjuka patienter i covid-19. Region Stockholm har fattat beslutet att ställa in stora delar av den planerade vården till den sista januari för att frigöra resurser till vård som inte kan vänta. Stora verksamheter i den privat drivna sjukvården har därför ställt om och bidrar med kapacitet och kompetens för att säkra att patienter ska få akut och nödvändig vård.

Flera privata vårdgivare i stockholmsregionen har ställt om sin verksamhet från planerad vård till akut och imperativ vård för att hjälpa till att avlasta akutsjukhusen, eller göra andra stora insatser i covidvården. På det sättet kan hela sjukvårdssystemet användas optimalt i detta svåra läge. Det senaste exemplet är Ryggkirurgiskt centrum vid Sophiahemmet. Vårdgivaren, som i vanliga fall är verksam inom ryggkirurgi, har snabbt ställt om och öppnade igår en akutavdelning som kan ta emot 16 patienter med covid-19. Vårdavdelningen är separerad från resten av deras verksamhet på ett eget våningsplan, vilket gör att de på ett säkert sätt kan fortsätta att utföra imperativ rygg- och nackkirurgi på sin operationsavdelning. Se gärna SVT Nyheters reportage om den nya covidavdelningen.

Sedan tidigare har Capio Artro Clinic tagit över frakturkirurgi från akutsjukhusen och ökar successivt den verksamheten för att ytterligare avlasta Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Sophiahemmet och GHP Kirurgkliniken avlastar tillsammans Karolinska Tema cancer med vårdplatser för nyopererade patienter med cancer i bäckenbotten. Ersta sjukhus har ställt om verksamhet till utökad cancerkirurgi och subakut kirurgi. Remeo är en synnerligen viktig aktör avseende intensivvårdsnära rehabilitering. GHP Arytmicentrum tar hand om patienter med förmaksflimmer för att avlasta Södersjukhuset. GHP Gastro Center samarbetar med Danderyds sjukhus och genomför angelägna koloskopier som i dagsläget inte kan utföras på sjukhuset. Det rör sig om patienter med misstanke om t ex koloncancer. Aleris, Capio och Stockholms sjukhem har förstärkt sina geriatriska verksamheter och avlastar därigenom akutsjukhusen genom att ta emot äldre patienter med konstaterad covid-19. Bland andra Aleris och Capio har också skalat upp sin avancerade sjukvård i hemmet (ASIH) för att sjukhusen snabbare ska kunna skriva ut patienter på ett säkert sätt. Kapacitetsökningen gör att fler patienter kan skrivas ut från akutsjukhusen och istället få hjälp via ASIH med medicinsk behandling som exempelvis syrgas.

Capio S:t Görans sjukhus har, som ett av de stora akutsjukhusen i Stockholm, tagit och tar hand om en stor del av patienterna som blivit svårt sjuka i covid-19. I mitten av december hade sjukhuset tagit emot mer än 12 000 patienter med misstänkt covid-19 infektion och 5 000 patienter har vårdats inneliggande. Sjukhuset har dubblerat antalet IVA-platser och därutöver förstärkt vårdplatser med olika typer av andningsstöd utöver IVA och IMA-enheter. Sammantaget vårdar Capio periodvis upp till 20 procent av Region Stockholms covidpatienter.

Medarbetare från andra vårdenheter inom Capio, som Ortopediska huset, har efter regionens beslut att ställa in planerad vård anslutit till Capio S:t Görans sjukhus. På så sätt får sjukhuset ett tillskott om 26 medarbetare som kan hjälpa och avlasta sina kollegor. Det är främst sjuksköterskor, undersköterskor och specialistsjuksköterskor inom t ex anestesi. Flera av de berörda medarbetarna arbetade på Karolinska sjukhuset under våren.

Även de andra akutsjukhusen i regionen får hjälp av medarbetare hos privata vårdgivare att bemanna akutsjukvården. Enligt Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning (7/1) har privata vårdgivare, såsom Aleris, GHP och Praktikertjänst, lånat ut omkring 70 medarbetare till regionens akutsjukhus. Ungefär hälften av de utlånade medarbetarna är sjuksköterskor, cirka en fjärdedel är läkare respektive undersköterskor och några är fysioterapeuter. En av de utlånade medarbetarna är intensivvårdssjuksköterskan Carmen, som i vanliga fall arbetar hos Aleris Ortopedi och som ställde in sin julledighet för att jobba på IVA på Huddinge sjukhus.

Den privat drivna sjukvården och deras medarbetare har ställt – och fortsätter att ställa – upp och om för att hantera pandemins stora påverkan på hälso- och sjukvården.