Hoppa till innehåll
Vårdmoms

Vård­företagarna på SvD Debatt: Vårdens medarbetare är inga legoklossar

Vårdföretagarna skriver idag, 17/12, debattreplik (Jonas Lindberg, V) på SvD Debatt.

”Vårdens medarbetare är inga legoklossar”

De privata vårdgivarna måste sköta sitt arbetsgivaransvar. Om medarbetare ska lånas ut till akutsjukvården måste det skötas korrekt och personal måste rimligen få veta förutsättningarna, skriver Karin Liljeblad, Vårdföretagarna, i en replik.

Det är en felaktig bild som Vänsterpartiets sjukvårdspolitiska talesperson Jonas Lindberg målar upp när han anklagar de privata vårdgivarna i stockholmssjukvården för att inte vilja hjälpa till att hantera de stora sjukvårdsbehoven under pandemin (SvD Debatt 16/12). Det var först i onsdags eftermiddag som Jonas Lindberg och de andra sjukvårdspolitikerna i Region Stockholm fattade beslut om att ställa in stora delar av den planerade vården. Tills dess har berörda privata vårdgivare och deras medarbetare haft fullt upp med åtagandena gentemot regionen att operera höftleder, göra gynekologiska ingrepp och ta hand om så många andra patienter som möjligt, i enlighet med sina avtal och för att inte bygga på vårdskulden ytterligare. Det är alltså mindre än ett dygn sedan.

Vi hade hoppats på större förståelse från Lindberg för att de privata vårdgivarna måste sköta sitt arbetsgivaransvar seriöst. Sjukvårdens medarbetare är inte några legoklossar som kan flyttas hur som helst. Om vårdgivare, som i våras och under sommaren, ska låna ut medarbetare till akutsjukvården måste det skötas arbetsrättsligt korrekt och vårdgivarna och medarbetare måste rimligen få veta förutsättningarna.

En möjlighet för Jonas Lindberg och Region Stockholm är att i så stor utsträckning som det går snabbt flytta canceroperationer och annan vård som inte kan vänta från akutsjukhusen till privata vårdgivare för att avlasta. På så sätt kan akutsjukhusen fokusera sina resurser på covidvården. Capio Artro Clinic på Sophiahemmet tar nu hand om frakturkirurgi och Ersta sjukhus har fått utökat ansvar för cancerkirurgi och annan kirurgi som behöver göras snabbt. Fler sådana samarbeten skulle snabbt kunna komma till.

På det sättet skulle regionen kunna nyttja hela sjukvårdssystemet i det läge som är. När regionen lånar in nyckelpersonal med anestesikompetens till akutsjukhusen uppstår en situation där vårdgivaren inte längre kan bidra med vårdkapacitet. För varje narkosläkare som en privat vårdgivare lånar ut till akutsjukhusen så blir det sju-tio kvalificerade medarbetare kvar på kliniken, som inte längre kan operera eller ta hand om patienter. Vi har svårt att se nyttan med att inte använda all kompetens fullt ut i den största sjukvårdskrisen i modern tid. Ska vårdgivare mitt i en pandemi bli tvungna att korttidspermittera sjukvårdpersonal?

Den privat drivna sjukvården ska göra allt vi kan för att hjälpa till i detta svåra läge, precis som vi har gjort under hela pandemin. Men lite längre tid än ett knappt dygn tar det nog för en seriös arbetsgivare att ställa om sin verksamhet och föra dialog med regionen och sina medarbetare.

Karin Liljeblad, näringspolitisk expert sjukvård

Foto: David Bicho, Sophiahemmet