Hoppa till innehåll

Viktigt att dra lärdomar av IVO:s tillsyn av den medicinska vården vid äldreboenden under pandemin

IVO presenterade igår de övergripande resultaten av den fördjupade tillsyn som myndigheten har gjort när det gäller medicinsk vård och behandling vid 98 äldreboenden, med sedan tidigare identifierade brister, under pandemin. Myndigheten riktar allvarlig kritik mot landets regioner och menar att de inte har tagit det fulla ansvaret för att säkerställa en individuellt behovsanpassad vård och behandling för äldre med misstänkt eller konstaterad covid-19.

Varje äldre person som behöver det har rätt till god vård och omsorg och en individuell bedömning. Det är viktigt att nu dra lärdomar av IVO:s tillsyn, som omfattar såväl privata och regiondrivna vårdgivare, för att stärka patientsäkerheten. Ett kommande förbättringsarbete måste ske i samverkan mellan regionerna, kommunerna och vård- och omsorgsgivarna.

Den situation som äldreomsorg och sjukvård, i såväl privat som offentlig regi, stod inför under våren har ingen i modern tid tidigare upplevt. Vi är övertygade om att verksamhetsledningar, läkare, sjuksköterskor och andra medarbetare på äldreboenden och vårdcentraler gjorde så gott de kunde, utifrån givna förutsättningar, för att säkra patientsäkerheten under nya, svåra och oklara omständigheter.

Gemensamma krafter måste nu samlas för att åstadkomma nödvändiga förbättringar i vården av de äldre på särskilda boenden. Det finns mycket kunskap att hämta hos såväl huvudmännen som vård- och omsorgsgivarna att tillsammans öka patientsäkerheten i vården av våra äldre.