Hoppa till innehåll
Näringspolitisk expert

De flesta privata vårdgivare i primärvården är små

Svenska Dagbladet publicerade häromdagen en debattartikel, där ett antal läkare menar att primärvården håller på att tas över av ett fåtal internationella vårdföretag. Då vi inte fick utrymme till replik så kommenterar vi artikeln här. Den senast tillgängliga statistiken visar på mångfalden av vårdgivare. Vår utgångspunkt är att alla vårdgivare behövs, små som stora.

I SvD den 20 oktober skrev ett antal läkare om primärvårdens utmaningar med till exempel brist på allmänläkare. Roten till problemen grundar sig, enligt skribenterna, på regionernas oförmåga att attrahera allmänläkare. Vilket lett till tillgänglighetsproblem som vidare öppnat upp för privata vårdgivare som är mer lyhörda för patienternas behov. Och det är intåget av de privata vårdgivarna som retar skribenterna mest, samtidigt som man påstår att primärvården håller på att tas över av ett fåtal internationella vårdföretag. Men statistiken visar på en mångfald av vårdgivare i sjukvården.

Sedan 2013 har antalet unika utförare av vård i sjukvården som helhet ökat med hela 30 procent, enligt siffror från Sveriges Kommuner och Regioner. I primärvården finns det, enligt den senast tillgängliga statistiken, 2 252 unika utförare och endast 27 av dem är engagerade i flera regioner. Antalet vårdgivare i primärvården har sedan 2013 blivit cirka 400 fler. (källa: SKR, Köp av verksamhet 2019).

Vår utgångspunkt är att alla vårdgivare behövs, små som stora, liksom den viktiga diskussionen om vad framtidens vård ska vara. Men utgångspunkten kan inte vara i vilken form vården bedrivs, i offentlig regi eller privat, snarare ambitionen om en god och tillgänglig vård till landets patienter. Inte minst är framväxten av digitala vårdkontakter ett tecken på att svenska patienter tröttnat på att inte kunna komma i kontakt med vården, eller att fastna i en vårdkö.

Det finns all anledning att diskutera hur primärvården ska se ut framöver. Men istället för att kritisera enskilda vårdföretag borde debattörerna lägga ansvaret där det hör hemma. Det är regionerna och dess politiker som styr vården via avtal och de har därmed möjlighet att styra såväl innehåll, ersättning som kvalitet. Primärvården måste utvecklas mot ökad tillgänglighet och digitalisering, arbeta närmare specialistvården och erbjuda en mer sammanhållen vård för äldre och multisjuka patienter. Privata vårdgivare är med och driver den här utvecklingen och ser gärna partnerskap med regionens vårdgivare.