Hoppa till innehåll
Näringspolitisk expert

Den privat drivna sjukvården har ställt upp och ställt om under pandemin

I Dagens Nyheter idag flaggar socialminister Lena Hallengren för att regionerna ska kunna beordra privata vårdgivare att hjälpa till vid en kris. Den privat drivna sjukvården och deras medarbetare har ställt upp och ställt om för att hjälpa till att ge svårt sjuka patienter akut vård och rädda liv.   

Pandemin satte under våren och sommaren stockholmssjukvården under stor press. De privata vårdgivarna och deras medarbetare har stått sida vid sida med den regiondrivna vården för att bekämpa smittspridningen, avlasta akutsjukhusen och vårda sjuka patienter, såväl coronadrabbade som övriga patienter i behov av sjukvård.

Privata vårdgivare ställde snabbt om och stängde ner verksamhet eftersom Region Stockholm behövde hjälp i det akuta läge som uppstod. Både större och mindre privata vårdgivare har ställt sjukvårdspersonal till regionens förfogande. Enligt uppgifter från den 15 april var det (vid det tillfället) närmare 450 läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och andra vårdanställda hos privata vårdgivare som arbetade på regionens akutsjukhus.

Flera privata vårdgivare tog över akut kirurgisk verksamhet från akutsjukhusen för att avlasta. Andra öppnade geriatriska vårdavdelningar och särskilda avdelningar för äldre med coronasmitta för att avlasta. Flera privata vårdgivare inventerade sin utrustning och ställde den till regionens förfogande. Likaså inventerade de skyddsutrustning och läkemedel och ställde detta till förfogande för regionen.

Många privata vårdgivare anpassade snabbt sin verksamhet, själva eller i god samverkan med vårdgrannar, för att kunna möta sina patienter på sätt som minskar risken för smitta. Det har t ex handlat om att ordna särskilda infektionsmottagningar, medverkan i mobila team, verksamhet utomhus i tält/hytter och att snabbt ställa om till digitala vårdkontakter.

I Dagens Nyheter idag säger socialminister Lena Hallengren att regionerna ska kunna beordra privata vårdgivare att hjälpa den offentligt drivna vården i händelse av kris. Det socialministern syftar på är vårdgivare som inte har avtal med regionerna. Den breda bilden av hur den privat drivna sjukvården har agerat under pandemin är dock att den har ställt upp. Utan den privat drivna sjukvårdens snabba omställning och insatser hade det varit svårt att klara de stora påfrestningar på sjukvården som pandemin förorsakade. När Vårdföretagarna och Famna förra veckan träffade socialminister Lena Hallengren tackade statsrådet den privat drivna och idéburna sjukvården för alla de insatser som vårdgivarna och deras personal har gjort.

Tilläggas kan att i krisläget fanns inte tid för Region Stockholm att fundera på hur alla åtaganden som de privata vårdgivarna gjorde skulle hanteras avtalsmässigt. Men de privata vårdgivarna lånade ut sin personal ändå, eftersom det var ett akut läge på sjukhusen. Den egna verksamheten blev de tvungna att låta stå stilla under tiden. Först nu i efterhand diskuteras hur de privata vårdgivarna kan få ersättning för de omfattande och oundvikliga stilleståndskostnaderna. Det är fortfarande inte löst.

Rubriken på artikeln i Dagens Nyheter ”Privata vårdgivare ska vara skyldiga att ställa upp under en kris” ger därför en orättvis bild, eftersom vårdföretag och deras lojala personal har ställt upp och ställt om för att klara sjukvården under pandemin.