Hoppa till innehåll

Assistansanordnarna behöver en lösning i frågan om merkostnader

Idag är det sista ansökningsdagen i första ansökningsomgången för ersättning av merkostnader med anledning av covid-19. Tyvärr tycks privata assistansanordnare inte få möjlighet att ta del av ersättningen, trots att de i likhet med andra aktörer inom vård och omsorg har haft merkostnader under denna period. Det rör sig dessutom, eftersom schablonersättningen inte skrivits upp i takt med kollektivavtalade löneökningar på flera år, om ekonomiskt pressade företag.

Vårdföretagarna har i flera hänseenden agerat i frågor relaterade till merkostnadsersättningen. I början av sommaren uppmärksammade vi regeringen på att personlig assistans, så som förordningen är skriven, faller utanför ersättningen för merkostnader som uppkommit till följd av pandemin. Detta trots att socialminister Lena Hallengren givit beskedet att intentionen är att assistansanordnare ska omfattas. Vårdföretagarna har ännu inte fått något svar på skrivelsen.

Frågan har också uppmärksammats i riksdagen, där ledamoten Pia Steensland (KD), ställt en skriftlig fråga till socialministern om hur assistansanordnare ska kunna få del av merkostnadsersättningen. Efter att ha fått ett allmänt hållet svar har Steensland nu ställt en följdfråga där en möjlig lösning lanseras: att låta assistansanordnare söka merkostnadsersättning direkt från Försäkringskassan.

Oavsett om regeringen väljer en dylik lösning eller att ändra i den ursprungliga förordningen hoppas vi från Vårdföretagarnas sida att socialministern infriar löftet som gavs före sommaren, att assistansanordnare ska få rätt till merkostnadsersättning.