Hoppa till innehåll

Visstid och smittan på äldreboenden

I debatten om spridningen av covid-19 inom äldreomsorgen ropar nu många på snabba och enkla lösningar. Jakten på svar syns också i media.

I helgen gjorde SR Ekot en nyhet av att andelen visstids- och bemanningsanställda var högre på de boenden som drabbats av smitta. I samma nyhet redovisades också att var femte person på dessa boenden jobbade trots symtom. Detta skulle enligt den professor i sociologi som intervjuades kopplas till visstidsanställningarna – det gör det svårare att stanna hemma.

Tittar man lite närmare på den undersökning som resultatet baseras på, Smittskydd Stockholms kartläggning, förefaller det som ett lite förenklat resonemang.

Det stämmer att andelen visstids- och bemanningsanställda var högre på boenden med smitta. Men det Sveriges radio inte berättar var att frågan som ställdes var ” Sedan mitten på mars, ungefär hur stor del av omsorgspersonalen utgörs av timanställda och personal från bemanningsföretag?”

Detta var i samma veva som smittan kom in på äldreboenden. En möjlig delförklaring skulle därför kunna varit att andelen frånvarande personal var högre och att det därför fanns ett ökat behov av vikarier. Många verksamheter har haft en oerhört stor andel sjukskrivna.

Enligt rapporten från Smittskydd Stockholm uppgav 18 procent av boendena med smitta att anställda jobbat med symtom, jämfört med fyra procent bland boendena utan smitta. Även här skulle man kunna ana att den högre andelen kan kopplas till att smitta fanns på boendet. Boendena har dessutom getts möjlighet att kommentera vad detta beror på. Nedan finns den fullständiga redogörelsen från Smittskydd Stockholm:

”I kommentarerna från SÄBO, både med och utan covid-19, framgår att personal antingen insjuknat under pågående arbetspass och då gått hem eller att de kommit till arbetet med lätta symtom och skickats hem omgående. Personal som insjuknat på arbetet har skickats hem omgående då det kommit till chefens kännedom. I kommentarer från SÄBO med covid-19 uppges att personal insjuknat under pågående arbetspass men inte kunnat lämna boendet p.g.a. personalbrist, exempelvis nattetid.”

Förekomsten av visstids- eller bemanningsanställda nämns alltså inte. Mot den bakgrunden hade varit önskvärt att rapporteringen i ekot varit lite mer nyanserad.

Tilläggas kan för övrigt att Smittskydd Stockholms slutsats var att enkätsvaren inte visade några stora skillnader i utfall mellan boenden med och utan smitta och att det därför inte går att dra några slutsatser om eventuella orsakssamband.