Hoppa till innehåll
Personlig assistans

Social­styrelsen förtydligar ansvar för skyddsutrustning inom personlig assistans

Vårdföretagarna har tillsammans med KFO, Sobona och Famna en regelbunden dialog med SKR, Sveriges kommuner och regioner, om läget inom den personliga assistansen i samband med den nu pågående pandemin. På dessa möten har en fråga för diskussion varit fördelningen av och tillgången på skyddsutrustning inom personlig assistans, och möjligheten för kommunerna att ta ansvar för skyddsutrustning när akuta behov uppstår.

På förra veckans möte, tisdag 5 maj, konstaterades från SKR:s sida att Socialstyrelsen behöver förtydliga ansvaret, vilket samtliga instämde i.

Socialstyrelsen har nu, i en skrivelse (11/5) efter begäran från länsstyrelserna och SKR, förtydligat ansvaret för skyddsutrustning med anledning av covid-19. Regeringens beslut (16/3) att på nationell nivå säkra tillgången till skyddsutrustning samt att fördela denna innehåller inte någon uttrycklig skrivning kring personlig assistans. Men nu har Socialstyrelsen sett över frågan. Assistansanvändares bosättningskommun har som bekant ett basansvar för personer som har stöd enligt LSS, och Socialstyrelsen konstaterar nu i en skrivelse till landets kommuner att det, ”då LSS grundar sig på att ge skydd för en särskilt utsatt grupp” torde vara förenligt med lagen att ansvarig kommun överlåter nödvändig skyddsutrustning till assistansanvändaren.

Socialstyrelsen överlåter dock frågan om finansiering av denna skyddsutrustning till landets kommuner. ”Huruvida kommunen kan ta ut en avgift motsvarande eller lägre än den kostnad kommunen haft för skyddsutrustningen får bedömas av den enskilda kommunen”, slår man fast i skrivelsen.