Hoppa till innehåll
Sabina Joyau - näringspolitisk chef

Regeringen förtydligar – privata vårdgivare får ekonomiskt stöd för merkostnader till följd av covid-19

Regeringen meddelar idag i ett pressmeddelande ett antal positiva förtydliganden av den statliga kompensationen för merkostnader i vården och omsorgen till följd av covid-19. Vårdföretagarna har tillsammans med Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd tidigare tillskrivit regeringen och efterfrågat ett förtydligande av att även idéburna och privata utförare ska omfattas av kompensationen. Dagens regeringsbeslut innebär ett välkommet förtydligande av detta.

– Regeringens besked om att kompensationen ska gälla alla verksamheter skickar en tydlig signal till landets kommuner och regioner. De signaler vi fått från vissa kommuner om att privata och idéburna anordnare inte kommer få del av kompensationen har skapat stor oro, och det är därför betryggande att regeringen nu tydliggör i förordningen att alla aktörer ska kompenseras. Så skapar vi goda förutsättningar för alla att bidra i arbetet med att hantera den vårdskuld som nu byggs upp under pandemin, säger Sabina Joyau, Näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Det är kommuner och regioner som söker stödet hos Socialstyrelsen men det ska inte spela någon roll vem som utför verksamheten. Ifall en kommun eller region har beslutat att överlämna vården eller omsorgen åt en annan aktör ska de ansöka om ersättning även för den andra aktörens extrakostnader.

Förordningen ändras så att paragrafen som anger att bidragen lämnas i mån av tillgång på medel tas bort, liksom bestämmelsen som säger att Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar. Dessutom ändras datum för ansökan, till senast den 31 augusti, respektive den 30 november 2020, och gäller kostnader som uppstått från och med den 1 februari 2020. Förordningen träder ikraft den 15 juni 2020.

Uppdatering 3 juni 2020

I förordning (2020:193) 4 §, klicka här, kan du läsa mer om vilka kostnader som kompensationen avser att ersätta.

Vi uppmanar våra medlemsföretag att kontakta respektive kommun eller region där företaget har verksamhet för att få information om hur ansökningsprocessen för kompensation ska gå till.