Hoppa till innehåll
Sabina Joyau - näringspolitisk chef
Sabina Joyau - näringspolitisk chef

Förlängt statligt ansvar för sjuklönen och kloka besked från stats­ministern

Staten ska fortsätta att stå för arbetsgivarnas sjuklönekostnader till slutet av juli, det beskedet gav regeringen igår. Och idag konstaterar statsministern i en intervju att Sverige fortsatt behöver privata inslag i välfärden. Sammantaget, två viktiga besked för Vårdföretagarnas medlemmar.

Igår gav regeringen beskedet att staten fortsätter att stå för arbetsgivarnas sjuklönekostnader till och med juli. Det är en välkommen förlängning för verksamheter inom vården och omsorgen där sjukskrivningarna har skjutit i höjden, inte sällan dubblerats, under pandemin. Beskedet är ett kvitto på att de gemensamma ansträngningarna i vårt påverkansarbete ger resultat. Redan nu förbereder regeringen en kompensation för höga sjuklönekostnader också för augusti och september. Detaljerna för detta presenteras senare.

Idag konstaterar statsminister Stefan Löfven i en TT-intervju att Sverige fortsatt behöver privata inslag i offentlig sektor och att privatisering i sig inte behöver vara fel. Det här är viktiga besked – inte bara från landets statsminister utan också från Socialdemokraternas partiledare. När krisen har lagt sig kommer en fas av eftertanke och analys. Vad har fungerat eller inte fungerat och hur borde det fungera? Vården och omsorgen kommer att vara föremål för den analysen och debatten. Då är det viktigt att vi har en gemensam grund att stå på – privat vård och omsorg är en naturlig del av välfärdens vardag, och ska så fortsätta vara. Jag är glad att dela den bilden med statsministern. Då behöver vi inte diskutera regiform utan direkt ta oss an de viktiga frågorna. Kanske blir coronakrisen ändå öppningen för att gå från frågan om vilken omsorg och vård vi vill ha till frågan om vad vill vi att vården och omsorgen ska bli. Här spelar våra medlemsföretag en nyckelroll.

Efter långa politiska förhandlingar gav regeringen i förra veckan slutligen besked om ett nytt företagsstöd baserat på omsättningstapp. Stödet riktas till företag som drabbats av minst 30 procents fall i omsättning under mars och april. Stödets storlek beror på hur mycket företagets omsättning fallit och ska gå till fasta kostnader. Stödet administreras av Skatteverket och träder i kraft den 1 juli 2020.

Till sist, som vi tidigare uppmärksammat visar vår medlemsenkät att tillgången till skyddsutrustning på sina håll fortfarande ansträngd. Därför har Vårdföretagarna på nytt tagit kontakt med såväl Socialstyrelsen som landets alla länsstyrelser och påmint om att behovsinventering och fördelning måste inbegripa alla aktörer.