Hoppa till innehåll
Vi Gör Skillnad

Viktigt att dokumentera eventuella avsteg från regelverk under krisen

Under coronapandemin har både individer, företag och organisationer funnit sig tvingade att hitta lösningar på våra situationer för att säkerställa att såväl vård- och omsorgsbehovet som skyddet för medarbetarna tillvaratas. Våra medlemmar var till exempel tidigt uppmärksamma på behovet av att snabbt kunna erbjuda korttidsplatser inom äldreomsorgen för att avlasta sjukvården.

Vårdföretagarna har uppvaktat Inspektionen för vård och omsorg (IVO), bland annat i syfte tillfälligt slopa tillståndsprövning på äldreboenden när permanenta platser ska användas för korttidsboende. Detta då handläggningstiderna är mycket långa. IVO har varit lyhörda, men samtidigt påpekat att de inte har mandat att medge ett generellt tillstånd att göra avsteg från lagar. Både när det gäller korttidsplatser och egentillverkad skyddsutrustning har dock IVO gjort uttalanden som visar på att man förstår att extraordinära åtgärder kommer att behöva vidtas under denna svåra tid. Både vad gäller egentillverkad skyddsutrustning och konvertering av platser till korttidsboende uttrycker sig IVO på ett liknande sätt. Nämligen att IVO vid kommande tillsyn och tillståndsprövning kommer att beakta det gällande läget vid bedömning av de åtgärder hälso- och sjukvården/aktörer inom vård och omsorg vidtar under den närmaste tiden.

Även om IVO visat sig pragmatiska i sina principiella ställningstaganden så är de väldigt tydliga med att det inte innebär något ”carte blanche” att helt bortse från lagar och förordningar och de kommer lägga stor vikt vid om det gjorts riskbedömningar och om dessa har dokumenterats. Bedömningen kommer fortfarande att ske från fall till fall om och när det blir aktuellt.

Med anledning av ovanstående vill Vårdföretagarna påminna om vikten av att varje eventuellt avsteg noga riskbedöms och dokumenteras i enlighet med IVO:s uppmaning. Både för att säkerställa en säker vård och omsorg vid varje givet tillfälle, samt för att undvika obehagliga överraskningar i ett senare skede.