Hoppa till innehåll
Vårdmoms

Vård­företagarna skriver till regionerna: Säkra den långsiktiga kapaciteten i sjukvården

Coronapandemin fortsätter att ställa hälso- och sjukvården under stor press. Landets vårdgivare gör stora insatser för att hantera coronavirusets effekter. De privata vårdgivarna är viktiga samarbetspartners för regionerna i hälso- och sjukvården nu under pandemin, men också framöver, skriver Vårdföretagarna till samtliga regioner.

En del vårdgivare är hårt belastade just nu. Hos andra vårdgivare, vars verksamhet inte är akut, skjuter patienterna upp sina mottagningsbesök, av försiktighetsskäl och i enlighet med myndigheternas rekommendationer, tills pandemin är över. I viss mån kan besök ersättas med digitala vårdkontakter, men långtifrån alla. Många av dessa vårdgivare får en betydande andel av sin ersättning i form av besöksersättning och har därför stora intäktsbortfall.

Vissa av dessa vårdgivare har verksamhet som går att snabbt ställa om och på så sätt avlasta akutsjukhusen. Andra kan ställa vårdpersonal till regionens förfogande när regionen behöver ytterligare sjukvårdspersonal i sina akutverksamheter, i enlighet med den vägledning som SKR och Vårdföretagarna har tagit fram. Att riksdagen nu beslutat att möjligheterna till korttidspermittering av personal ska omfatta också arbetsgivare med huvudsaklig offentlig finansiering kan underlätta. Men enskilda vårdgivare kan trots detta snabbt komma till en punkt där de blir tvungna säga upp sjukvårdspersonal, eller i värsta fall, lägga ner verksamheten. Detta kan gå ut över mångåriga relationer med patienter.

Vi uppmanar samtliga regioner att agera snabbt för att säkra den långsiktiga sjukvårdskapaciteten hos de privata vårdgivare som verkar på ert uppdrag, såväl inom primär- som specialistvård och rehabilitering. Tillfälliga lösningar behövs för att säkra att sjukvårdsverksamhet i regionen klarar av att brygga över krisen. När pandemin är över kommer det finnas ett stort uppdämt behov av vårdinsatser bland regionens patienter. Behovet av de privata vårdgivarna som regionens partners i hälso- och sjukvården kommer att vara större än någonsin.

Vårdföretagarnas skrivelse till Sveriges 21 regioner.