Hoppa till innehåll
Vi Gör Skillnad

Säkra kapaciteten i hemtjänsten under krisen

Svensk äldreomsorg arbetar just nu hårt för att hantera coronavirusets effekter. Verksamheterna behöver ställa om till förändrade behov hos brukarna, samtidigt som de måste hantera nya utmaningar i arbetsmiljön och följderna av en hög sjukfrånvaro bland medarbetarna. De privata utförarna är en viktig samarbetspartner till kommunerna i detta arbete, men också framgent.

Det blir nu alltmer tydligt att vissa av de regelverk och villkor som styr verksamheterna inte är anpassade efter de extraordinära omständigheter som råder. Vårdföretagarna ser därför behov av temporära åtgärder för att brygga över coronapandemin.

Det gäller till exempel inom hemtjänsten där behoven förändrats. Många äldre väljer att avboka besök i rädsla för smitta eller för att man hellre vill ta hjälp av en anhörig. Det är förstås fullt förståeligt. Men samtidigt innebär det en utmaning för hemtjänsten. Om utföraren får betalt för den tid som medarbetaren är hos brukaren kan det innebära ett stort inkomstbortfall. Eftersom biståndsbeslutet finns kvar och avbokningarna sker på kort varsel är det också svårt att anpassa arbetet. I vissa fall blir inkomsttappet så stort att hela verksamheten riskeras.

Vårdföretagarna har därför tillskrivit en rad kommuner i frågan och bett dem att vidta åtgärder för att lösa problemet, till exempel genom att tillfälligt införa beviljad tid. Det handlar ytterst om att säkerställa att kommunens omsorgskapacitet är intakt även efter krisen. När pandemin är över kommer landets äldre fortsatt behöva omsorg och service. De privata utförarna har en viktig roll att spela i detta.