Hoppa till innehåll

Så lyckas Team Olivia rekrytera mitt i coronapandemin

Hur skapar man som arbetsgivare en så trygg tillvaro som möjligt för medarbetare och kunder i tuffa tider? Vi har intervjuat Maria Nyström, vd för omsorgsföretagen N.A. Care, RTFL Care och MTG Omsorg som alla är en del av Team Olivia, om deras arbete för att möta svårigheterna. Maria är också ordförande i Vårdföretagarnas bransch personlig assistans.

Berätta om läget i era verksamheter just nu.

– Framförallt ser vi betydligt högre sjukfrånvaro än normalt, som mestadels beror på att man vid minsta symtom ska stanna hemma. Det finns självklart också en oro från både medarbetare och kunder som vi hanterar. Det handlar mycket om att vara närvarande, svara på frågor och hitta lösningar. Jag är stolt över våra medarbetare som gör ett fantastiskt jobb. Om den här situationen blir långvarig behöver vi se till att det finns möjlighet till återhämtning och semester, och det är klart att det blir en utmaning att få ihop alla bitar.

Hur lyckas ni täcka upp för medarbetare som är sjukskrivna?

– Än så länge klarar vi oss bra. Fördelen med att vara ett större företag är att vi kan hjälpa varandra över verksamhetsgränserna. Vi har också en stor rekryteringskampanj som givit väldigt goda resultat, med fler än 2 000 sökande. Efter intervjuer har över 100 kandidater redan nu förmedlats till våra verksamheter, vilket gör oss väl rustade. Jag tror att en viktig anledning till de många sökande är enkla annonser med ett tydligt budskap: ”Vill du vara med och hjälpa till?”. Dessutom är vi noggranna med att ge alla som söker snabb återkoppling.

Hur har ni förberett er i övrigt?

– Team Olivia var snabba med att starta beredskapsplaneringen. Det sattes ihop en kris- och beredskapsgrupp med nyckelfunktioner, däribland kvalitetschef och koncernchef, för att samordna och prioritera internt. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och kvalitetschefen tog fram särskilda rutiner för coronasmitta. I ett sådant här läge är information väldigt viktigt. Den finns tillgänglig på flera olika språk och nyligen startade vi en intern informationsportal där vi löpande uppdaterar våra medarbetare. Vi gör individuella riskbedömningar för våra kunder och i vilka delmoment det finns risker för våra medarbetare. Jag vill också ge en eloge till Stockholms stad och Sollentuna kommun, som varit måna om att ha en dialog med oss som privat utförare. Precis som i övriga landet är tillgången till skyddsutrustning en viktig fråga där vi måste samarbeta.

Som ordförande i bransch personlig assistans – vad kan du säga om läget i branschen?

– Mitt intryck är att företagen gör stora insatser för att hantera situationen, men det är klart att det är pressat på sina håll. Inte minst vad gäller bemanning, när många anställda är sjukskrivna. De flesta som arbetar som personliga assistenter är utbildade inom service i första hand, inte vård. Jag vill poängtera vikten av att göra riskbedömningar och ha en konstruktiv dialog med kommunen. Och självklart att påminna särskilt om de basala hygienrutinerna!

Maria Nyström, vd för N.A. Care, RTFL Care och MTG Omsorg samt ordförande i bransch personlig assistans