Hoppa till innehåll
Sabina Joyau - näringspolitisk chef
Sabina Joyau - näringspolitisk chef

Riks­dagen röstar igenom krispaket – nu krävs samarbete om skyddsutrustning

Vårdföretagarnas påverkansarbete är fullt inriktat på att mildra effekterna av coronapandemin för våra medlemsföretag. Riksdagen har idag röstat igenom ett krispaket, som jag återkommer till nedan. Nu måste insatserna för att få fram och fördela adekvat skyddsutrustning trappas upp.

Vårdföretagarna har allt sedan coronautbrottet tog fart i Sverige lyft behovet av att samordna och säkra tillgången till skyddsutrustning till alla utförare, oavsett regi. Det har vi gjort till beslutande organ på alla nivåer: regeringen, Sveriges kommuner och regioner (SKR), regionerna och landets kommuner. Bristen på skyddsutrustning blir allt större. Alla aktörer gör sitt yttersta för att få fatt i adekvat skyddsmaterial men trots att beställningar har lagts i god tid går det i nuläget inte att förlita sig på de reguljära leveransvägarna då bristen på utrustning är global. Mot bakgrund av detta har flera myndigheter fått i uppdrag att bistå i inköp och att inventera och fördela det skyddsmaterial som finns att tillgå. Vårdföretagarna arbetar aktivt gentemot Socialstyrelsen, länsstyrelserna, regioner och kommuner för att de ska inventera och beakta samtliga vårdgivares behov, också de som jobbar på uppdrag av kommuner och regioner. Läget är allvarligt och kräver samarbete.

Idag har riksdagen röstat igenom ett krispaket som man hoppas ska kunna rädda jobb och företag från de negativa effekter som coronakrisen för med sig. I paketet ingår bland annat sänkta arbetsgivaravgifter, tillfälligt slopat karensavdrag, en möjlighet för arbetsgivare att skjuta upp vissa skatteinbetalningar och att staten tar över arbetsgivarnas sjuklöneansvar en period. Dessutom införs korttidsarbete som innebär att personal kan gå ner i arbetstid samtidigt som staten tar en del av lönekostnaden. Först i måndags stod det klart att också arbetsgivare med huvudsaklig finansiering från det allmänna, d.v.s. merparten av Vårdföretagarnas medlemmar, får använda sig av korttidsarbete. Vi är glada att vårt påverkansarbete har gett resultat i den frågan. Korttidsarbete kan vara ett sätt för vård- och omsorgsgivare att brygga över en tid med många inställda besök eller stängd verksamhet. Tillsammans med Almega arbetar vi vidare för ytterligare åtgärder.

Sedan tidigare har regeringen lovat en kompensation för de merkostnader som sjukvården och omsorgen får till följd av coronautbrottet. Idag kom beskedet om att kompensationen höjs och ska uppgå till 3 miljarder kronor. De generella statsbidragen till kommuner och regioner ges också ett tillskott om sammanlagt 20 miljarder kronor i år. Syftet är att säkra att vård, skola, omsorg och kollektivtrafik kan fortsätta fungera. Det är välkommet. Vårdföretagarna fortsätter att följa hur kompensationen utformas och arbetar för att resurserna också ska komma privata utförare till del.