Hoppa till innehåll

Överadministration av sjuklön fel fokus för assistansen

När staten tog över sjuklöneansvaret med anledning av corona innebar det en lättnad för nästan alla svenska företag. För anordnare av personlig assistans ser det dock lite annorlunda ut. Inom personlig assistans är det nämligen kommunerna som betalar sjuklönekostnaden i vanliga fall.

Den statliga schablonersättningen täcker inte sjuklöner, utan dem fakturerar assistansanordnarna till respektive kommun. Systemet har länge ifrågasatts, nu senast i Lars Lööws utredning som lyfter frågan om att flytta sjuklöneansvaret till assistansanordnarna. Det är ett rimligt förslag, som vi från Vårdföretagarnas sida kommer att bejaka i vårt remissvar på Lööws utredning.

Men i dagsläget täcker alltså inte schablonersättningen sjuklön, och därför fakturerar anordnarna kommunerna. Alla kommuner har sin process, med olika krav på underlag. Det kan faktiskt till och med skilja sig inom enskilda kommuner. Våra medlemsföretag berättar om hur vissa av landets största kommuner har processer som skiljer sig åt mellan stadsdelarna. Vissa kommuner vill ha en ansökan först, som ska godkännas innan man får skicka själva fakturan, och det skiljer sig åt en hel del vilka olika underlag man vill ha in. I vissa fall ställer kommunerna krav på underlag som anordnarna inte har rätt att lämna ut enligt GDPR. Andra har långa handläggningstider, så att assistansanordnarnas fakturor kan bli liggande månad efter månad.

Bäst vore naturligtvis om sjuklöneansvaret flyttades till anordnarna, och schablonersättningen justerades för att matcha förändringen. I väntan på en sådan förändring vore det önskvärt med en större enhetlighet kommunerna emellan. Från Vårdföretagarnas sida har vi tagit upp frågan med Sveriges kommuner och regioner, SKR. Det ligger ju också i deras intresse att se en ökad enhetlighet, eftersom anordnarna då kan lägga tid och resurser på kvalitativ assistans, istället för administration.

Assistansanordnare har små marginaler. Administration kostar. Det blir än mer uppenbart nu, när den stora delen av sjuklönekostnaden under ett par månader tas av staten, men den andel staten inte täcker fortfarande ska faktureras kommunerna. Det är inte rimligt att kostnaden för administrationen överstiger den ersättning man får ut. Naturligtvis måste sjuklönerna, liksom alla övriga assistanskostnader, administreras på ett sådant sätt att inte fusk kan förekomma. Men det finns inget värde i att överadministrera assistansen. Tvärtom tar det tid och resurser från vad som borde vara vårt fulla fokus: god kvalitet för assistansanvändaren, och goda arbetsvillkor för assistenterna.