Hoppa till innehåll

Nyttja alla krafter i sjukvården under pandemin

Den pågående pandemin sätter hälso- och sjukvården under stor press. Privata vårdgivare står sida vid sida med den regiondrivna sjukvården för att tillsammans bekämpa smittspridningen och behandla sjuka patienter.

DN har gjort ett reportage om privata kliniker som driver estetisk kirurgi. En del av dem har stängt ner verksamhet och ställt personal och resurser till regionens förfogande. Andra har tagit över operationsverksamhet från regionen för att avlasta akutsjukhusen, t.ex. avseende bröstcanceroperationer, eller bidragit med skyddsutrustning. Några privatfinansierade verksamheter har, enligt reportaget, fortsatt med sin ordinarie verksamhet, enligt den rundringning till vårdgivare som DN gjorde de första dagarna i april. Sedan dess har fler verksamheter ställt om.

I det ansträngda läge som sjukvården befinner sig under pandemin kan alla krafter som finns att tillgå behövas. Vårdföretagarnas uppfattning är att om de helt privatfinansierade klinikernas resurser behövs för att hantera krisläget bör regionen snarast ta initiativ till att skriva avtal med dem.