Hoppa till innehåll
Vi Gör Skillnad

Bristen på smitt­skyddsutrustning och ansvar

Vi är mitt uppe i en kris där bristen på skyddsutrustning är global och – på sina håll – akut. Våra medlemsföretag runt om i Sverige gör sitt yttersta för att säkra tillgång till den utrustning som behövs här och nu. Om detta vittnar våra dagliga kontakter med arbetsgivare och verksamhetschefer.

Den fristående arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog har i flera medier påmint om arbetsgivarens ansvar för att medarbetarna har tillgång till adekvat skyddsutrustning. Iseskog menar att ”arbetsgivare kan hamna i domstol för brister i vårdpersonalens skyddskläder”.

Uttalandena från Iseskog har orsakat oro bland såväl arbetsgivare som chefer och medarbetare i verksamheterna. Vårdföretagarna vill därför beskriva vad som gäller och med det bidra till en mer nyanserad bild. Att ge stöd och vägledning som är relevant för den situation där vårdens medarbetare, chefer och ledare idag befinner sig är avgörande – inte att skrämma, det riskerar att stjälpa snarare än att hjälpa.

Det är riktigt att det är arbetsgivaren som bär ansvaret för att det finns tillräcklig skyddsutrustning. Det ansvaret kan man inte avtala bort och det finns inte heller något force majeure-undantag i regelverket. Oberoende av graden av krissituation eller den faktiska tillgången på skyddsutrustning i samhället måste arbetsgivaren förhålla sig till det arbetsmiljörättsliga regelverket – riskbedömningar ska göras, dialog med skyddsombud ska upprätthållas o.s.v. För att underlätta detta arbete har vi tagit fram ett antal frågor och svar till dig som arbetsgivare, som du hittar här (inloggning).

Till alla er som kämpar för att rädda liv och skydda medarbetare i ett utsatt läge: Vi vet att ni gör riskbedömningar av arbetsmiljön, att ni samverkar med skyddsombud och håller er personal informerad, att ni följer Folkhälsomyndighetens vägledning, att ni har kontakt med medicinskt ansvarig sjuksköterska och att ni förhåller er till Socialstyrelsens föreskrifter och råd. Det är ett arbete som pågår i verksamheterna även i ett normalläge, men som ställs på sin spets just nu. Det är ett svårt och tungt arbete men fortsätter ni med det begås inget brott mot arbetsmiljöregelverken. Tveka inte att höra av er till oss för stöd och vägledning.

Länkar:

Arbetsgivarguiden (inloggning för medlemmar)

Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsens föreskrifter om basal vårdhygien

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Uppdatering 14 april 2020

I ett gemensamt uttalande den 11 april tydliggjorde Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen det gemensamma arbetet för att patienter, brukare och medarbetare i vård och omsorg ska skyddas mot smitta på bästa sätt utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Läs mer i pressmeddelandet från Folkhälsomyndigheten.