Hoppa till innehåll
Hemtjänstpersonal handlar åt brukare

”Vi svarar upp mot de äldres ökade behov av hjälp i hemmet”

För hemtjänstföretaget Eveo innebär coronapandemin stora prövningar. Samtidigt har man snabbt lyckats ställa om verksamheten för att möta nya eller ökade behov bland de äldre. Vi fick en pratstund med vd Kayhan Utkutug om hur företaget, som har verksamhet i fem kommuner i Stockholmsområdet, möter den nuvarande situationen.

Hur har ni kunnat anpassa verksamheten efter förändrade behov?
– Vi är noga med att lyssna både på vad kommunerna behöver hjälp med och särskilda behov hos våra kunder. Kommunerna har i flera fall stängt dagverksamheten för äldre, vilket innebär att många behöver mer hjälp i hemmet än tidigare. Snabbare utskrivning från sjukhusen är också aktuellt för att vi med våra insatser ska avlasta vården ytterligare. För oss är det självklart att så långt som möjligt svara upp mot de ökade behoven. En del kunder tackar just nu nej till besök och vill ibland hellre att anhöriga kommer. Det frigör tid för våra medarbetare att hjälpa till mer hos dem som verkligen behöver oss, i synnerhet de med demenssjukdom.

Hur fungerar samarbetet och kontakterna med kommunerna?

– Det fungerar väldigt bra. Vi har kontakt både på stabsnivå och med beställarenheter. De har samma inställning som vi – att vi ska göra det här tillsammans för de som behöver oss som mest. Det är en positiv och stödjande ton från alla kommuner, Huddinge, Haninge, Sollentuna, Södertälje och Stockholms stad. De vinnlägger sig om vi ska ha tillgång till skyddsmaterial och ber oss planera för att hantera ett eventuellt personalbortfall.

Hur agerar ni för att bidra till att minska smittspridningen?

– Vi är skyldiga att ha särskilda smittskyddsrutiner och det är klart att vi är särskilt uppmärksamma just nu. Vi är noggranna med den basala hygienen, tvättar och spritar händer, nycklar och tvättar bilarna som används i tjänsten. Vi byter och tvättar arbetskläder. Värdet av rutiner som alltid funnits på plats blir tydligt och kommer till stor användning nu. Om man har minsta symptom är det självklart att stanna hemma.

Vilken respons får ni från era kunder?
– Vi får många glada tillrop och det finns en stor förståelse för situationen. Jag upplever att våra anställda får mer uppskattning än vanligt från kunderna och det gör gott. Jag är väldigt stolt över mina medarbetare som gör ett fantastiskt jobb. Det blir också tydligt för dem och andra vilken viktig samhällsfunktion de fyller.

Kayhan Utkutug, vd för Eveo