Hoppa till innehåll

Vård­företagarna i möte på Socialdepartementet om situationen i äldreomsorgen

Vårdföretagarna har idag deltagit på dialogmöte på Socialdepartementet om äldreomsorgens situation med anledning av coronapandemin. Diskussionen fokuserade på frågor om personalförsörjning och bristen på skyddsutrustning.

Vårdföretagarna lyfte bland annat att privata arbetsgivarna inte får glömmas bort i det uppdrag som Socialstyrelsen fått att köpa in och fördela skyddsmaterial. Det behövs också bättre vägledning hur arbetsgivare ska agera när skyddsutrustning faktiskt saknas.

När det gäller personalbristen lyfte vi behovet av att kunna testa personal då sjukfrånvaron är hög och många måste stanna hemma även med lindriga förkylningssymtom. Vidare är det viktigt att personalen får fokusera på omsorgen om de äldre och att planerad tillsyn från kommuner och myndigheter skjuts upp tillfälligt.

Sist men inte minst behövs en temporär flexibilitet i de utbildningskrav som kommuner ställer på personalen hos privata utförare. I en extraordinär situation med stor sjukfrånvaro kan det bli svårt att leva upp till de kraven. Här kan pragmatiska lösningar hittas genom öppen dialog mellan kommunen och utföraren.