Hoppa till innehåll
Näringspolitisk expert

Vård­företagarna ber Skatteverket göra tillfälligt avsteg från momsregler

Coronavirusets effekter medför stora påfrestningar för vårdgivare och personal inom vården och omsorgen. Läget är allvarligt och ställer krav på anpassningar i takt med den snabba utvecklingen. Mot bakgrund av den extraordinära situationen ber Vårdföretagarna idag Skatteverket att göra ett avsteg från Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom från den 7 juni 2018 avseende moms vid inhyrning av vård- och omsorgspersonal.

Ett sådant avsteg från Skatteverket skulle avsevärt underlätta för vård- och omsorgsgivare att bemanna sina verksamheter. Det skulle också minska de ekonomiska effekterna av det kraftigt ökade personalbehovet i det läge som har uppkommit.

Vårdföretagarnas skrivelse till Skatteverket