Hoppa till innehåll

Privat sjukvård gör allt den kan för Sverige nu

I tider av kris då svensk sjukvård prövas är det en självklarhet att alla hjälps åt. Landets alla vårdgivare gör just nu stora insatser för att hantera coronavirusets effekter.

Jonas Sjöstedt menar, i en artikel i Aftonbladet 26 mars, att regioner borde ges möjlighet att använda sig av privata vårdgivare. Vi kan inte annat än instämma. Vårdföretagarna har därför i god dialog och samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans tagit fram en vägledning till stöd för regioners och privata vårdgivares samverkan nu under pandemin.

I Region Stockholm ställer privata vårdgivare om och stänger ner verksamhet eftersom regionen behöver hjälp i det akuta läge som nu råder. Flera stora privata vårdgivare ställer sin sjukvårdspersonal och sina lokaler till regionens förfogande.

I början av nästa vecka går vårdföretagens anestesisjuksköterskor och läkare snabbintroduktion för att börja jobba på regionens akutsjukhus i Stockholm.

Det har aldrig rått något tvivel om huruvida privat driven vård varit redo att bidra. Nära hälften av alla vårdcentralsbesök i vårt land sker hos en privat vårdgivare.

I Simrishamn har en privat driven närakut stängt ner och flyttat alla medarbetare till Ystad lasarett. I Blekinge bemannar en privat vårdgivare ett av regionens sjukvårdstält. I Stockholm deltar alla privata vårdcentraler, tillsammans med regionens egna, nu i samarbeten i sina närområden med särskilda infektionsmottagningar för att kunna separera patienter med och utan infektioner. Det är bara några exempel av många.

Jonas Sjöstedt skriver att ”vi har ett extraordinärt läge där alla måste arbeta tillsammans och i samma riktning och att det är extra viktigt inom vården, där tillgången till snabb och effektiv vård i detta krisläge kan vara skillnaden mellan liv och död.”

Vi kan bara hålla med. Det är därför det är tät dialog mellan privata vårdgivare och flera regioner. Allt för att vi ska vara redo när det behövs.

Det är inte heller så att all annan vård som behövs i Sverige helt stannar av. En hel del planerade besök eller ingrepp kan skjutas fram, men inte alla. Det finns också möjlighet för regionen att skicka vissa patientgrupper till en privat vårdgivare för att på så sätt avlasta de stora sjukhusen.

I Region Stockholm, exempelvis, tar en privat vårdgivare nu över en del av akutkirurgin.

När den här krisen är över kommer vi att behöva utvärdera. Vad gick bra, vad gick fel och hur ska vi göra nästa gång. Men att nu som Jonas Sjöstedt gå till storms för att ändra tingens ordning under rådande pandemi, när seriösa aktörer i god ordning och anda bygger goda samarbeten, är inte vad svensk sjukvård behöver just nu.

Privat driven sjukvård gör allt den kan för att svensk vård nu och även i framtiden ska fungera väl för landets patienter.

Antje Dedering, förbundsdirektör, Vårdföretagarna
Karin Liljeblad, näringspolitisk expert, Vårdföretagarna

Debattreplik publicerad i Aftonbladet 27 mars 2020.