Hoppa till innehåll
Vi Gör Skillnad

Korttidsarbete gäller också privat vård och omsorg

Idag gav finansutskottet i riksdagen det välkomna beskedet att vård- och omsorgsföretag, med huvudsaklig finansiering från det offentliga, ska omfattas av regeringens krisåtgärd korttidsarbete. Det får stor betydelse för de vårdgivare som på grund av coronaviruset drabbats av inställda patientbesök och stängd verksamhet.

Coronavirusets utbrott har förändrat förutsättningarna för vård- och omsorgsföretag som inte arbetar med akuta uppdrag och heller inte har möjlighet att ställa om. Till exempel verksamheter inom rehabilitering, psykoterapi, vissa specialistmottagningar och daglig verksamhet. Inbokade besök ställs in och patienter ombeds att undvika besök på mottagningar för att minska smittspridningen. På kort sikt innebär det likviditetsproblem.

Regeringen har föreslagit korttidsarbete som ett sätt för arbetsgivare att brygga över krisen. Korttidsarbete innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd av staten för att täcka delar av kostnaden. Men i den ursprungliga lagen om korttidsarbete finns en särskild regel som utesluter arbetsgivare vars verksamhet huvudsakligen är finansierad av allmänna medel, d.v.s. en stor del av Vårdföretagarnas medlemmar. Det är inte en rimlig ordning. Vårdföretagarna har därför bedrivit ett intensivt påverkansarbete gentemot såväl finansdepartementet som riksdagen för att få till en justering. Och idag meddelar finansutskottet att regeln tillfälligt slopas. Det gör det möjligt också för arbetsgivare med huvudsaklig finansiering från det offentliga att använda korttidspermittering under perioden 16 mars 2020 till och med 31 december 2020.

Det är av stor betydelse för tillgängligheten i svensk vård och omsorg, både på kort och på lång sikt, att inte välfungerande verksamheter behöver stänga ner. Nu kan de använda korttidsarbete för att brygga över krisen och finnas kvar när virusutbrottet väl har stabiliserats.

På torsdag den 2 mars fattar riksdagen beslut om reglerna för korttidsarbete. Från den 7 april går det att ansöka om korttidsarbete hos Tillväxtverket. Läs mer om vanliga frågor om korttidsarbete här.