Hoppa till innehåll
Virus

Information med anledning av coronaviruset

Nedan följer en uppdatering till våra medlemsföretag med anledning av utvecklingen av coronaviruset.

Arbetsgivarens ansvar ur ett arbetsrätts- och arbetsmiljöperspektiv

För arbetsgivare kan coronaviruset och sjukdomen covid-19 ställa till med problem på arbetsplatsen. Det kan gälla medarbetare som utsatts för coronavirus, kollegor som upplever oro, eller personal som är satt i karantän utomlands. Almega har tagit fram stöd för arbetsgivare om vad som gäller ur ett arbetsrätts- och arbetsmiljöperspektiv. I Arbetsgivarguiden finns ytterligare vägledning tillgänglig för alla medlemsföretag.

Om du inte hittar svar på dina frågor är du som medlem alltid välkommen att kontakta våra sakkunniga inom det arbetsrättsliga området.

Almegas information

Arbetsgivarguiden

Insatser mot de ekonomiska följderna av coronaviruset

Såväl tjänstesektorn som helhet som Vårdföretagarnas medlemsföretag drabbas eller riskerar att drabbas av negativa ekonomiska konsekvenser till följd av coronaviruset. Därför är det viktigt att regeringen snabbt agerar för att mildra effekterna.

Idag, onsdag 11 mars, träffar Almega och Svenskt Näringsliv statsminister Stefan Löfven, finansminister Magdalena Andersson och näringsminister Ibrahim Baylan för att lägga fram ett paket med förslag på insatser. Syftet är att få till effektiva åtgärder som träffar brett, underlättar för företagen och snabbt kommer på plats, vilket Svenskt Näringsliv underströk vikten av tidigare i veckan.

Under onsdagseftermiddagen presenterade regeringen och samarbetspartierna ett förslag till extra ändringsbudget. Budgeten rymmer bland annat möjlighet för staten att i efterhand kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården kopplade till coronaviruset. Den innehåller också slopad karensdag.

Vårdföretagarna har nära samverkan med Almega och Svenskt Näringsliv och följer noga utvecklingen av coronavirusets påverkan på våra medlemsföretag.

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att sprida information om coronaviruset till all personal inom socialtjänstens verksamhetsområden

Mot bakgrund av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 får Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram, sammanställa och sprida information till personal inom socialtjänstens verksamhetsområden inkluderat äldreomsorg, LSS- och assistansverksamhet om vilka åtgärder som behöver vidtas för att skydda riskgrupper.

Informationsinsatsen ska bygga på Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt påbörjas skyndsamt och pågå så länge behov finns. Socialstyrelsen ska också ha en beredskap för att skyndsamt sammanställa och sprida sådan information som kan behövas i händelse av att nya situationer och behov uppstår och säkerställa att informationen är tillgänglig.

Regeringens pressmeddelande

Information som rör smittskydd förmedlas av ansvariga myndigheter

Almegas och Vårdföretagarnas kompetenser och möjlighet till rådgivning avseende coronaviruset och dess konsekvenser finns inom ramen för det arbetsrättsliga- och arbetsmiljörättsliga ansvaret. Information rörande medicinska- eller smittskyddsrelaterade frågor måste överlåtas till ansvariga myndigheter, som kan lämna korrekt och aktuell information löpande.

För aktuell information samt regler och riktlinjer vad gäller smittskydd hänvisar vi till ansvariga myndigheter och respektive regions smittskyddsenhet. På Krisinformation.se finns beskrivet vilka myndigheter som ansvarar för vad. Där finns också information om kommunernas och regionernas arbete.

Krisinformation.se om ansvarsfördelning

Följ gärna den senaste information från Folkhälsomyndigheten, Vårdguiden 1177 och Socialstyrelsen, samt kommunernas och regionernas hemsidor.

Folkhälsomyndigheten

1177 Vårdguiden

Socialstyrelsen