Hoppa till innehåll

Besked från MSB i linje med Vård­företagarnas önskan: Breda yrkesgrupper inom vård och omsorg får barnomsorg

I händelse av en skolstängning i Sverige, för att hindra smittspridning av coronaviruset, finns nu en klar föreskrift som preciserar de yrkesgrupper som kommer att erbjudas barnomsorg för att viktiga samhällsverksamheter ska kunna upprätthållas. Breda yrkesgrupper inom såväl vården som omsorgen omfattas – precis som Vårdföretagarna önskat.

Vårdföretagarna har uppvaktat Myndigheten för samhällsberedskap, MSB, med en skrivelse för att säkerställa att myndigheten inkluderar breda yrkesgrupper inom vården och omsorgen i sin bedömning av vilka yrken som bör få barnomsorg vid en eventuell skolstängning.

Idag gav MSB besked. Vårdnadshavare vars arbetsinsatser bedöms vara nödvändiga för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter ska erbjudas barnomsorg. I MSB:s föreskrift framgår att ”all hälso- och sjukvård, omsorg, socialtjänst samt tandvård som behövs för att upprätthålla liv, hälsa och rimligt goda levnadsvillkor” omfattas.

Det är goda besked. Under rådande omständigheter är förmågan att säkra personalförsörjningen i vården och omsorgen helt central.