Hoppa till innehåll
Näringspolitisk expert

Vad gör Vård­företagarna i frågan om vårdmoms?

Karin Liljeblad, näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna, berättar om de senaste insatserna i frågan om vårdmoms.

Vad gör Vårdföretagarna?

Vårdföretagarna har i dagarna publicerat en medlemsundersökning som 268 vård- och omsorgsföretag har svarat på om effekterna av vårdmomsen för patienter, brukare och verksamheter.  Den visar att vårdmomsen redan under hösten 2019 började ge konsekvenser för verksamheten i våra medlemsföretag och för patienter och brukare. Det kommer vi att berätta om i ett antal artiklar på vår webb den närmaste tiden. Ta del av vår undersökning här.

Dagens Industri uppmärksammade undersökningen i en artikel (22/2) och intervjuar även Kirsten Hallman Pettersson som driver Gällivare Hälsocentral om hur vårdmomsen påverkar hennes verksamhet.

Kan du berätta om några ytterligare insatser?

Vi har, utifrån resultaten i vår medlemsundersökning, fortsatt att lyfta behovet av politiska lösningar på problemet med vårdmomsen, både till regeringen och till landets regionledningar samt Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Vårdföretagarna har skrivit till finansminister Magdalena Andersson och socialminister Lena Hallengren för att påminna om att regeringen i budgetpropositionen aviserade en skyndsam utredning för att se över de EU-rättsliga förutsättningarna för att lösa problemen med vårdmomsen. Vi hoppas att den kan tillsättas snarast, då den privat drivna vården är i stort behov av skyndsamma lagändringar. Vi skrev också om regeringsbeslutet om statsbidrag, som kanaliseras via regionerna för omförhandling av avtal med privata vårdgivare. Vi lyfter vidare att vårdmomsen drabbar våra medlemsföretag brett, inte bara inom sjukvården. Ta del av vår skrivelse till regeringen här.

Vårdföretagarna har också tillskrivit alla landets regionledningar, samt SKR. Där poängterar vi hur det viktigt det är med dialog med de privata vårdgivarna inför regionernas beslut om hantering av statsbidragen om 210 miljoner kronor som regionerna får för omförhandling av avtal, som ett sätt att kompensera privata vårdgivare för vårdmomsen. Vi skickar också med några viktiga praktiska aspekter som vi hoppas att regionerna beaktar. Ta del av vår skrivelse till regionledningarna här.

Vad råder du våra medlemsföretag att göra nu?

Jag skulle vilja råda våra medlemsföretag som bedriver hälso- och sjukvård att ta kontakt med er region och ta reda på hur de kommer att hantera frågan om omförhandling av avtal och understryka vikten av dialog med er.

Jag vill också uppmana våra medlemsföretag att fortsätta höra av er till oss hos Vårdföretagarna om hur vårdmomsen påverkar er verksamhet, samt vad ni får för signaler från er region om vårdmomsen.