Hoppa till innehåll
Näringspolitisk expert

Vi vill ha ett nationellt utformat vårdval för primärvården

Vårdföretagarna har idag skickat in vårt remissvar till regeringen om utredningsbetänkandet om digifysiskt vårdval (SOU 2019:42). Fyra punkter i remissvaret vill vi särskilt lyfta fram.

 1. Ett nationellt utformat vårdval i primärvården för att inte hämma utvecklingen
  Vårdgivare, oavsett område, måste få större utrymme att använda ny teknik som ett led att effektivisera vården och göra den mer tillgänglig. Ur ett patientperspektiv bör digitala vårdmöten vara en lika självklar del av vårdens uppdrag som att ta emot patienten på mottagningen. Vi pekar i remissvaret på behovet av ett nationellt utformat vårdval i primärvården. Att regionerna har olika vårdvalssystem, med olika regler och ersättningar, försvårar för både digitala och mer mottagningsbaserade vårdgivare, att driva effektiv verksamhet över regiongränserna. Formerna för hur vården ska ersättas måste anpassas till den snabba tekniska utvecklingen. Att vi har 21 olika vårdvalssystem i Sverige sätter käppar i hjulet för utvecklingen.
 2. Det behövs resurser för att utveckla primärvården
  Den svenska primärvården är både underfinansierad och underdimensionerad. De problem som finns i primärvården beror inte på vårdvalet, utan just på det. Om det ska bli någon strukturomvandling av sjukvården måste staten och regionerna satsa ordentliga resurser på primärvården.
 3. Åtgärda bristen på likvärdiga villkor mellan vårdgivare i privat och offentlig regi
  Vårdföretagarna har i upprepade kartläggningar visat att regionerna inte ger privata och regiondrivna vårdcentraler likvärdiga villkor. Denna viktiga fråga låg i linje med utredningens uppdrag och det är väldigt olyckligt att regeringen inte gav utredningen i uppdrag att åtgärda bristen på likvärdiga villkor, genom lagändringar. Det måste nu snabbt åtgärdas av regeringen.
 4. Vårdmomsen hotar mångfalden i vården
  Bristen på sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, läkare och annan legitimerad vårdpersonal påverkar inte bara regionerna, utan också privata vård- och omsorgsgivare. För den privat drivna sjukvården är flexibla bemanningslösningar, i form egenföretagare och ibland inhyrning från bemanningsföretag, en nödvändighet. Vårdmomsen slår direkt mot möjligheterna att bemanna vården, särskilt i landsbygden.

Läs gärna Vårdföretagarnas remissvar.