Hoppa till innehåll

Idag överlämnas utredningen om översyn av yrket personlig assistent (S 2018:08) till regeringen. Utredare Lars Lööw föreslår krav på kollektivavtalsliknande villkor för att få bedriva assistansverksamhet.

– Vi på Vårdföretagarna välkomnar utredningens ambition att säkerställa goda villkor för personliga assistenter. För oss är det en självklarhet att personlig assistans ska bedrivas av seriösa, långsiktiga aktörer som tar sitt ansvar som arbetsgivare. Det ska inte finnas några oseriösa arbetsgivare inom personlig assistans säger Ida Ingerö, näringspolitisk expert personlig assistans hos Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna efterfrågar också ett tydligare engagemang från hela branschen för kvalitet, transparens och goda villkor.

– Vårdföretagarna bedriver ett kontinuerligt kvalitetsarbete där våra medlemsföretag måste efterleva vår uppförandekod och transparensredovisa sin verksamhet. Vi ser gärna ett tydligare engagemang för kvalitet och transparens i hela branschen säger Ida Ingerö, näringspolitisk expert personlig assistans hos Vårdföretagarna.

I utredningen föreslås också att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram ett utbildnings- och kunskapsmaterial. Detta ska inte riktas enbart mot personliga assistenter utan även samordnare samt användare och deras närstående och fungera som ett verktyg för att hantera svåra situationer och etiska dilemman.

– Det är positivt att Socialstyrelsen föreslås få ett sådant uppdrag. Samtidigt vill vi betona att det finns mycket kunskap och kompetens att bygga på, hos våra medlemsföretag såväl som hos andra assistansaktörer som IfA och deras Projekt Egenmakt. Om Socialstyrelsen får i uppdrag att bygga vidare på denna kunskap är det positivt säger Ida Ingerö, näringspolitisk expert personlig assistans hos Vårdföretagarna.

För mer information:
Anders Manell, 070-314 57 29
Presschef Vårdföretagarna