Hoppa till innehåll
Näringspolitisk chef

Utredningsförslag om idéburna aktörer i välfärden

Idag överlämnar den statliga utredningen Idéburna aktörer i välfärden sitt betänkande till regeringen. Bland förslagen finns införandet av en definition av idéburna aktörer i välfärden och en möjlighet att reservera deltagandet i en upphandling enligt LOU eller LOV till idéburna aktörer. En definition som ramar in idéburna aktörer och som kan användas i offentlig statistik har efterfrågats av många, bland annat av Vårdföretagarnas idéburna medlemmar.

Vårdföretagarna har inte haft någon formell roll i utredningen och kommer nu att sätta sig in i utredningens förslag.

Vården och omsorgen behöver en mångfald av aktörer för att äldre, patienter och brukare ska kunna välja mellan olika verksamheter, för att medarbetare ska ha fler arbetsgivare att välja mellan men också för att bidra till nytänkande inom vården och omsorgen. Vårdföretagarnas erfarenhet är att lagen om valfrihetssystem (LOV) är ett bra verktyg för mångfald, som möjliggör för små företag, idéburna aktörer och större vårdföretag att verka sida vid sida med kommunal och regiondriven verksamhet. Sett till välfärdens många utmaningar behövs alla goda krafter.

Utredningens betänkande (SOU 2019:56)