Hoppa till innehåll
Sabina Joyau - näringspolitisk chef

Regeringen måste ta bort avgiften för ändringar i tillstånd

Vid årsskiftet införde regeringen avgifter för att handlägga ansökningar om tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Vårdföretagarna anser att det är bra att aktörer verksamma inom omsorgen granskas men att ta ut höga handläggningsavgifter för att göra enkla förändringar i redan beviljade tillstånd är inte rimligt.

– Pengar som skulle kunna gå till att höja kvaliteten för brukarna eller till satsningar på personalen måste nu istället gå till administration och handläggningsavgifter på en myndighet, säger Sabina Joyau, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Avgiften för en ny ansökan om tillstånd är 30 00 kronor och avgiften för att göra en ändring i ett redan beviljat tillstånd är 21 000 kronor. Exempel på ändringar är byte av verksamhetschef på äldreboenden eller en utökning med en plats på ett HVB-hem. I en tid då det är brist på personal inom omsorgen och medarbetare ofta byter verksamhet kan ändringsavgifterna för ett enskilt omsorgsföretag bli höga. Vårdföretagarna uppmanar nu regeringen att ta bort avgiften för ändringar.

– Det här är en enkel sak för regeringen att ändra på, det räcker med ett vanligt regeringssammanträde för att besluta om att ta bort avgiften, säger Sabina Joyau, och efterlyser en snabb förändring.

Läs mer om detta på SVT.