Hoppa till innehåll
Karin arbetar som näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna med inriktning på sjukvård. Hon ansvarar för det näringspolitiska arbete som görs inom ramen för Bransch sjukvård, som samlar våra medlemsföretag verksamma i sjukvården.

Riksdagsmajoritet oroas av vårdmomsen

I dag beslutade riksdagen att uppmana regeringen att skyndsamt göra en konsekvensanalys av vårdmomsen, och vid behov snarast möjligt komma med förslag på åtgärder som neutraliserar effekterna. Endast Vänsterpartiet reserverade sig. Vårdmomsen försvårar allvarligt möjligheten att bemanna vården med läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad personal från 1 juli 2019.

– Det är bra att riksdagen har förstått frågans allvar. Men nu är det bråttom att få till politiska lösningar, eftersom vårdmomsen slår till mot verksamheterna om mindre än två veckor. Skatteverket borde skjuta på tillämpningen i väntan på politiska initiativ. Vi hoppas att problemet med vårdmomsen får hög prioritet hos regeringen och att den snabbt är beredd att ändra lagen. Annars äventyras bemanningen hos många vårdgivare runt om i landet, vilket får följder för patienter och brukare, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert Vårdföretagarna.