Hoppa till innehåll
Anders Manell - presschef och näringspolitisk expert individ och familj

Vårdmoms slår mot HVB

Förste juli i år är ett viktigt datum för medlemmarna i Vårdföretagarnas bransch individ och familj. Då börjar nämligen Skatteverkets nya momstolkning för inhyrning av personal att gälla.

Tidigare har i princip alla sjukvårdstjänster varit momsbefriade. Det är inget politiskt förslag att införa moms på sjukvård utan det är Skatteverket som har gjort en egen tolkning när till exempel ett HVB anlitar en sjuksköterska ett par timmar i veckan så ska det momsbeläggas. Risken är stor att detsamma gäller för psykologtjänster, läkarinsatser och andra sjukvårdstjänster som de boende på HVB-hemmet behöver. Det har aldrig varit lagstiftarens intentioner att det ska vara moms på dessa tjänster. Skatteverkets nya tolkning av momslagen slår hårt mot HVB som inte har behov och inte heller har råd att ha viss typ av legitimerad personal anställda på heltid.

Den nya vårdmomsen slår inte bara mot HVB utan mot hela sjukvården och omsorgen. Det som fram till den 1 juli har fungerat väl och som ingen har ifrågasatt skapar med Skatteverkets tolkning ökade kostnader som det inte finns täckning för i gällande avtal. Rationella och kostnadseffektiva lösningar som privata verksamheter har bidragit med riskerar nu att slås sönder.  Resultatet blir att de som behöver omsorg riskerar att drabbas.

På Skatteverkets hemsida finns information om att det ska läggas moms på tjänsten när ett HVB köper in sjuksköterskeinsatserna i HVB-verksamheten.