Hoppa till innehåll
Foto: David Bicho, Sophiahemmet

Ny uppmaning till Skatteverket: vänta med att tillämpa nya vårdmomsen

Vårdföretagarna och Läkarförbundet skriver återigen till Skatteverkets generaldirektör och uppmanar myndigheten att skjuta på ikraftträdandet av den nya momsen på inhyrd vårdpersonal, konsultlösningar och många underentreprenader i vård och omsorg.

Vi pekar på att Skatterättsnämndens experter, efter många veckors handläggning, inte var eniga i sin behandling av tre aktuella ärenden. Det visar att Skatteverkets tolkning av HFD:s dom inte är självklar.

Flera av förhandsbeskeden kommer sannolikt att överklagas och rättsläget är inte klarlagt innan ärendena har prövats i högsta instans. De åtgärder som de privata vårdgivarna nu är tvungna att vidta, på grund av Skatteverkets momstolkning, får stor påverkan på verksamheten och går ofta inte att backa tillbaka. Därför uppmanar vi Skatteverket att omgående ge besked om att skjuta på tillämpningen av den nya vårdmomsen.

Läs skrivelsen här: Skrivelse till Skatteverkets generaldirektör 28 maj 2019