Hoppa till innehåll
Inga-Kari Fryklund är förbundsdirektör för Vårdföretagarna

Nedslående momsbesked för vårdcentraler på mindre orter

Skatterättsnämnden har idag lämnat förhandsbesked i tre ärenden som prövar den nya vårdmomsen. En oenig nämnd gick på Skatteverkets linje, som innebär att vårdcentraler och äldreboenden ska betala moms på inhyrning av legitimerad vårdpersonal. Därmed blir det än svårare att rekrytera vårdpersonal till mindre orter.

Två av ärendena hos Skatterättsnämnden rörde läkare verksamma som egenföretagare hos andra vårdgivare och ett ärende rörde en situation där ett företag ansvarar för sjuksköterskeinsatserna på ett annat vårdföretags äldreboende. Skatterättsnämnden gick på Skatteverkets linje i alla tre ärenden, men nämndens experter var oeniga i beslutet. Denna oenighet tydliggör hur svårtolkad frågan är.

–        Skatterättsnämndens nedslående besked får särskilt stor påverkan på läkarförsörjningen på mindre orter, där läkarbristen redan idag är stor, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör hos Vårdföretagarna.

–        Svensk sjukvård behöver bli mer tillgänglig, inte mindre. Sverige riskerar tappa viktig läkarkompetens på grund av vårdmomsen. Nu måste regering och riksdag ta politiskt ansvar och ändra lagen så att sjukvårdspersonal kan jobba i vården, utan extra kostnader i form av moms, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör hos Vårdföretagarna.

Vårdmomsen omfattar inte bara konsultläkare och inhyrd vårdpersonal utan också många underleverantörer inom vård och omsorg.

Förhandsbesked hos Skatterättsnämnden kan överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen. Sannolikt väntar en fortsatt rättslig prövning. Ärendena skulle kunna prövas ändå upp till EU-domstolen då till exempel Finland gör en helt annan tolkning. Där är inhyrd sjukvårdspersonal undantagen moms.

Det står Skatteverket fritt att skjuta på tillämpningen av den nya vårdmomsen som annars börjar gälla den 1 juli i år. Den privat drivna sjukvården och omsorgen tvingas till stora omställningar. Effekterna riskerar på sikt att bli minskat vårdutbud och till och med nedläggningar, vilket påverkar patienterna.

För mer information:
Anders Manell, 070-314 57 29
Presschef Vårdföretagarna