Hoppa till innehåll

Moms på nattpatrullen – nådastöten för demensspecialisterna?

Monica Weström driver sedan 2010 Stockholms Demens och Specialteam tillsammans med dottern Veronica Weström. Företaget erbjuder bland annat specialiserad hemtjänst för personer med demenssjukdom, missbruksproblematik och funktionsnedsättning. Nu riskerar vårdmomsen, som börjar gälla 1 juli, att stjälpa hela företaget.

– Vi går nätt och jämnt runt idag och det finns inga marginaler för ökade utgifter. Det här med vårdmomsen är en riktig chock. Vi ser inte hur vi ska klara av att driva vårt familjeföretag i fortsättningen om det blir en moms, och det känns som om det är ytterligare käppar i hjulet för oss småföretagare, säger Monica Weström, som också arbetar som verksamhetschef.

Moms på nattpatrullen
Stockholms Demens och Specialteam har ett 30-tal helårsanställda och ungefär 160 kunder fördelade på flera olika stadsdelar. Det handlar om både yngre och äldre personer med stora behov som kräver specialiserad personal. Dag- och kvällstid, när kunderna behöver som mest omsorg, är det företagets egna medarbetare som finns på plats. Nattetid varierar behoven kraftigt och en underleverantör står för de fasta besöken och larmberedskap, redo att rycka ut när det krävs. För mindre hemtjänstföretag och deras kunder är det en vanlig lösning för att säkerställa att rätt kapacitet alltid finns tillgänglig. Vid halvårsskiftet kan denna tjänst omfattas av vårdmoms som därmed innebär ökade kostnader med 25 procent.

– För ett relativt litet företag som vårt är det omöjligt att ha egenanställd nattpatrull. Kommunens ersättning täcker inte kostnaderna och dessutom vore det inte säkert för våra kunder. Vissa nätter kommer nästan inga larm, andra nätter är det flera samtidigt. Då måste det finnas tillräcklig bemanning för att hantera det.

Pionjär inom demens
Monica Weström har arbetat inom äldreomsorgen i närmare 40 år, merparten av tiden i offentliga verksamheter. Hon blev 1992 först i Sverige med att starta upp ett demensteam inom ramen för Stockholm stads äldreomsorg och därefter ett psyk- och missbruksteam. Sedan nio år tillbaka driver hon det uppskattade Stockholms Demens och Specialteam, där även dottern Veronica är aktiv som biträdande verksamhetschef.

– Vi har mycket kunskap i bagaget och vet vad som fungerar för våra kunder. Vi har verkligen hjärtat i den här verksamheten.

Lika villkor – inte sant
Samtidigt har Monica Weström under lång tid sett hur villkoren försämrats i förhållande till de offentliga verksamheterna.

– Det sägs att det ska vara lika villkor, men det är bara inte sant. Vi kan inte gå med underskott, men kommunens verksamheter gör det hela tiden. Vi betalade nyss 90 000 kronor för tillståndsansökningar hos IVO, trots att jag drivit företaget i nio år. Det behöver inte kommunens egna verksamheter göra. Med vårdmomsen ovanpå allt det här blir det omöjligt för oss att få det att gå runt.

Klicka gärna in på samlingssidan för momsfrågan för att läsa mer i ämnet.